Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. | Psychologia kliniczna

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zwana w skrócie DSM (ang.
Diagnostic and Staristical Manuał of Mental Disorders) , stanowi jeden z najbardziej znanych i stosowanych na świecie systemów diagnostycznaklasyfikacyjnych.
Twórcy tego systemu dążą wytrwale w kolejnych wydaniach: DSM-1, DSM-11, DSM-Ul, DSM-Ul-8, DSM-IV do spopularyzowania i umiędzynarodowienia zawartych w nim kryteriów diagnostycznych, klasyfikacyjnych i terminów.
Widoczna jest pewna unifikacja terminologii z międzynarodową klasyfikacją ICD-10.
Jest tu o tyle zrozumiałe, że przy opracowaniu obydwóch klasyfikacji brali udział ci sami ludzie.
Wysiłki owe mają doniosłe znaczenie dla ogólnoświatowego rozwoju psychiatrii.
Ideałem byłoby bowiem stworzenie takiego układu diagnostyczna-klasyfikacyjnego, który nie tylko katalogowałby i definiował rozpoznania psychiatryczne we wszystkich krajach, ale służyłby szeroko badaniom statystycznym, epidemiologicznym, diagnostyce codziennej, celom naukowo-badawczym, badaniom transkulturowym itd.
Klasyfikacja DSM uległa w ciągu 40 lat istnienia OSM-I powstało w 1952 r.) znacznym zmianom.
Twórcy DSM dążyli do tego, aby spełniał on następujące warunki: 1) był przydatny w wyborze leczenia i kierowania decyzjami w różnych sytuacjach klinicznych: 2) precyzyjnie określał poszczególne kategorie diagnostyczne: 3) stwarzał szansę zaakceptowania go przez klinicystów i badaczy o różnej orientacji teoretycznej: 4) był przydatny dydaktycznie: 5) utrzymywał kompagybilność z ICD-10: 6) unikał nowej terminologii i koncepcji łamiących tradycyjne poglądy, z wyjątkiem sytuacji zdecydowanie koniecznych i nie budzących wątpliWOSCl, 7) określał przydatność diagnostyczną terminów używanych dotąd w sposób niekonsekwentny i umożliwiał uniknięcie używania terminuw o wątpliwej użyteczności: 8) był spójny z danymi pochodzącymi z badań naukowych i jednocześnie zachowywał aktualność przyjętych kategorii diagnostycznych: 9) był przydatny dla opisów naukowych: 10) był otwarty na krytykę klinicystuw i pracowników naukowo-badawczych.
Podstawą klasyfikacji DSM-IV jest tzw.diagnostyka wieloosiowa.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego dsm iv
 • mail nim com tr
 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego (dsm-iv)
 • Klasyfikacja schizofrenii DSM- IV
 • klasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • klasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego -
 • klasyfikacji amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • klasyfikacji dsm-iv jest tzw diagnostyka wieloosiowa
 • lasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • mail nim com tr loc:NL
 • schizofrenia klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego dsm iv
 • schizofrenia klasyfikacja icd i dsm
 • klasyfikacja w systemie amerykańskim dsm
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne - dsm-iv
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne dsm iv
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne dsm skrót
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne po angielsku
 • co oznacza skró klasyfikacja dsm -iv-tr
 • diagnoza wieloosiowa DSM IV
 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwo psychiatryczne - schizofrenia
 • klasyfikacja dsm padaczki
 • wysukiwarka klasy7fikacji dsm iv

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

6. Eksperymenty kliniczne
5. Inwentarze osobowości
4. Testy projekcyjne
"Obraz kliniczny"
2. Metody kliniczne
PODSTAWY RIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
7. Tolerancja na stress psychiczny
6. Problem zaburzeń psychosomatycznych
5. Adaptacja do stressora
Zaburzenia występujące u niemowląt pod wpływem deprywacji emocjonalnej

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna