Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. | Psychologia kliniczna

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zwana w skrócie DSM (ang.
Diagnostic and Staristical Manuał of Mental Disorders) , stanowi jeden z najbardziej znanych i stosowanych na świecie systemów diagnostycznaklasyfikacyjnych.
Twórcy tego systemu dążą wytrwale w kolejnych wydaniach: DSM-1, DSM-11, DSM-Ul, DSM-Ul-8, DSM-IV do spopularyzowania i umiędzynarodowienia zawartych w nim kryteriów diagnostycznych, klasyfikacyjnych i terminów.
Widoczna jest pewna unifikacja terminologii z międzynarodową klasyfikacją ICD-10.
Jest tu o tyle zrozumiałe, że przy opracowaniu obydwóch klasyfikacji brali udział ci sami ludzie.
Wysiłki owe mają doniosłe znaczenie dla ogólnoświatowego rozwoju psychiatrii.
Ideałem byłoby bowiem stworzenie takiego układu diagnostyczna-klasyfikacyjnego, który nie tylko katalogowałby i definiował rozpoznania psychiatryczne we wszystkich krajach, ale służyłby szeroko badaniom statystycznym, epidemiologicznym, diagnostyce codziennej, celom naukowo-badawczym, badaniom transkulturowym itd.
Klasyfikacja DSM uległa w ciągu 40 lat istnienia OSM-I powstało w 1952 r.) znacznym zmianom.
Twórcy DSM dążyli do tego, aby spełniał on następujące warunki: 1) był przydatny w wyborze leczenia i kierowania decyzjami w różnych sytuacjach klinicznych: 2) precyzyjnie określał poszczególne kategorie diagnostyczne: 3) stwarzał szansę zaakceptowania go przez klinicystów i badaczy o różnej orientacji teoretycznej: 4) był przydatny dydaktycznie: 5) utrzymywał kompagybilność z ICD-10: 6) unikał nowej terminologii i koncepcji łamiących tradycyjne poglądy, z wyjątkiem sytuacji zdecydowanie koniecznych i nie budzących wątpliWOSCl, 7) określał przydatność diagnostyczną terminów używanych dotąd w sposób niekonsekwentny i umożliwiał uniknięcie używania terminuw o wątpliwej użyteczności: 8) był spójny z danymi pochodzącymi z badań naukowych i jednocześnie zachowywał aktualność przyjętych kategorii diagnostycznych: 9) był przydatny dla opisów naukowych: 10) był otwarty na krytykę klinicystuw i pracowników naukowo-badawczych.
Podstawą klasyfikacji DSM-IV jest tzw.diagnostyka wieloosiowa.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego dsm iv
 • mail nim com tr
 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego (dsm-iv)
 • Klasyfikacja schizofrenii DSM- IV
 • klasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • klasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego -
 • klasyfikacji amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • klasyfikacji dsm-iv jest tzw diagnostyka wieloosiowa
 • lasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • mail nim com tr loc:NL
 • schizofrenia klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego dsm iv
 • schizofrenia klasyfikacja icd i dsm
 • klasyfikacja w systemie amerykańskim dsm
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne - dsm-iv
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne dsm iv
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne dsm skrót
 • amerykańskie towarzystwo psychiatryczne po angielsku
 • co oznacza skró klasyfikacja dsm -iv-tr
 • diagnoza wieloosiowa DSM IV
 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • klasyfikacja amerykańskiego towarzystwo psychiatryczne - schizofrenia
 • klasyfikacja dsm padaczki
 • wysukiwarka klasy7fikacji dsm iv

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.
sowanym otępieniem terapia behawioralna:
reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:
paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:
niepoczytalność: niemożnosć przypisywania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę karną jako czynu zawinionego. objaw, lustra:
libido: termin wprowadzony przezmutyzm,
ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.
baturismus s jąkanie s bulbuties. W schizofrenii występuje często łącznie z--autyzmem.
Słownik terminologiczny. zespół anankastyczny.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna