Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. | Psychologia kliniczna

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.

W Polsce, jak nieomal na całym świecie, obowiązuje międzynarodowa klasyfikacja, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia i przyjęta na konferencji 46 członków tej organizacji w dniu 6 października 1975 r.
Aktualne jest 10 wydanie (wersja lub rewizja) tej klasyfikacji, ogłoszone przez WHO w 1992 r. (polska wersja ukazała się drukiem w 1997 r.
Zaburzenia psychiczne znalazły się w V rozdziale zatytułowanym.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania”.
Tutaj trzeba wyjaśnić, że angielskie pojęcie, behayioural disorders”ma w klasyfikacji szerszy zakres niż, zaburzenia zachowania”w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia.
W języku polskim nie ma właściwego odpowiednika “zaburzeń behawioralnych”Studenci medycyny zadają często pytanie, dlaczego psychiatrzy tak dużą wagę przykładają do klasyfikacji zaburzeń psychicznych i do kryteriów diagnostycznych.
Nie spotykali się z tym w innych specjalnościach lekarskich.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób
 • międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych
 • amerykańska klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • miedzynarodowa statystyka klasyfikacji chorob i problemow
 • międzynarodowa kwalifikacja chorób
 • Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemow zdrowotnych -ICD-10
 • klasyfikacja zaburzeń 1997
 • dziesiątą rewizję międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (icd-10) rozdział piąty
 • międzynarodowa statystyczna kwalifikacja chorób
 • amerykańska klasyfukacja chorób i probemów
 • międzynarodowa statystyczna kwalifikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • międzynarodowa statystyczna kwalifikacja chorób i problemów zdrowotnych rewizja dziesiąta
 • międzynarodowa statystyka klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych
 • Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i ProblemówZdrowotnych
 • obowiązuje międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorob i problemów zdrowotnych
 • statystyczna klasyfikacja chorób
 • w naszym kraju od 1992 roku obowiązuje icd-10 - międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Zaburzeń Psychicznych rozdział V
 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych
 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemówzdrowotnych – icd – 10 (1992)
 • dziesiąta rewizja międzynarodowej statystycznej
 • miedzynadowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • miedzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych icd-10 pdf
 • Międzynarodowa kwalifikacja chorób E11
 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych 1997 pdf
 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych m545
 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych rewizja dziesiąta klasyfikacja zaburzeń 1997
 • międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych rozdział v
 • międzynarodową statystyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych;
 • who klasyfikacja chorob pdf

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

DZIECI NIEDOSTOSOWANE SPOŁECZNIE. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Pschologia kliniczna
3. Testy psychometryczne
Rozdział II NIEKTÓRE PROBLEMY TEORII ZACHOWANIA
zespól Gansera--pseudodemencja PSYCHOLOGIA KLINICZNA
chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.
sowanym otępieniem terapia behawioralna:
reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:
paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:
niepoczytalność: niemożnosć przypisywania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę karną jako czynu zawinionego. objaw, lustra:

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna