Jedną z odmian zespołu pomrocznego, zwykle płytkiego, jest stan pomroczny psychopochodny (zamroczenie histeryczne) . | Psychologia kliniczna

Jedną z odmian zespołu pomrocznego, zwykle płytkiego, jest stan pomroczny psychopochodny (zamroczenie histeryczne) .

W, czystym”zespole zamroczeniowym nie występują omamy.
Dość często jednak zaburzenia świadomości wykazują cechy zespołów mieszanych: zamroczemowo-majaczeniowych, czyli onejruidalnych lub onirycznych.
Na obraz kliniczny takich złożonych psychoz składają się, oprócz jakościowych zaburzeń świadomości i cech stanu pomrocznego, omamy, pseudohalucynacje i złudzenia o treści fantastycznej, szybko zmieniające się, przypominające marzenia senne z poczuciem uczestniczenia w rozgrywających się niezwykłych wydarzeniach.
Zespół unejruidalny występuje niekiedy w psychozach schizofrenicznych (katatonicznych) , w przypadkach zatruć, w chorobach infekcyjnych i padaczkowych.
Zespól splątaniowy albo splątanie (amenta) , w odróżnieniu od zespołów pomrocznych, doić często rozpoczyna się stopniowo i powoli ustępuje.
Przebiega z najgłębszymi zaburzeniami świadomości, o czym świadczy najczęściej zupełna niepamięć po jego minięciu.
Zachowanie chorego charakteryzuje się bezradnością” podniecenie ruchowe osiąga rozmiary bezładnego miotania się (jaktaje) , ograniczonego zwykle do niewielkiej przestrzeni (, niepokój w obrębie łóżka’) , w części przypadków są tu stereotypie ruchowe.
Chory traci kontakt intelektualny i uczuciowy z otoczeniem, jego wypowiedzi świadczą o rozerwaniu wątku myślowego (inkoherencja) , reaktywność na bodźce zewnętrzne jest zniesiona lub paradoksalnie wzmożona.
Bardzo charakterystyczny objaw inkoherencji rozpoznajemy po tym, że chory wyrzuca z siebie pojedyncze słowa, nie powiązane ze szbą formalnie i logicznie, co sprawia wrażenie, czytania słownika”.
Trudno coś powiedzieć o wewnętrznych przeżyciach chorego, np.czy przeżywa omamy lub inne objawy wytwórcze (urojenia) , gdyż rejestracja pamięciowa jest całkowicie zablokowana, tak iż po przeminięciu objawów chorobowych nie stwierdza się przeważnie wysp pamięciowych.
O istnieniu objawów wytwórczych (omamów, iluzji, urojeń) można jedynie wnosić pośrednio, obserwując zachowanie chorego, wyrażające często lęki, niekiedy silny przestrach.
Zespół splątania jest typową psychozą scmatogenną i stanowi powikłanie wyniszczających chorób somatycznych, chorób zakaźnych i intoksykacyjnych.
Biorąc pod uwagę podłoże przyczynowe, należy liczyć się z faktem, iż wystąpienie zaburzeń świadomości typu splątaniowego jest niekorzystnym znakiem rokowniczym, który może zapowiadać zejście śmiertelne.
Na zakzńczenie podrozdziału o zaburzeniach świadomości należy podkreślić, iż cechą charakterystyczną psychoz z jakościową zmianą szmcriam jest ich epizodyczny charakter.
Oznacza to najczęściej nagły początek i równie nagłe (lub szybkie) ustąpienie zjawisk chorobowych.
Czas trwania poszczególnych zespołów i ich licznych odmian (stanów mieszanych łączących elementy różnych zespołów) zależy od czynników etiopatogenetycznych psychozy.
Epizody psychotyczne trwają od kilku godzin do kilku dni, sporadycznie zaś czas ten wydłuża się dc kilku tygodni lub miesięcy, np.w niektórych stanach pomrucznych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • stan pomroczny
 • zespół splątaniowy
 • zespol pomroczny
 • stan pomroczny objawy
 • omamy pamięciowe
 • STANY POMROCZNE
 • histeryczne zespoły pomroczne
 • stan pomroczny po padaczce
 • stan pomroczny ciemny
 • obraz stanu pomrocznego
 • stany pomroczności czego objaw
 • zamroczenie histeryczne
 • HISTERYCZNY STAN POMROCZNY
 • zespół pomrocznej świadomości
 • zespół splątania
 • stan splątany

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie wstrząsowe (sejsmoterapia) .
Somatoterapia zaburzeń psychicznych.
Organizacja opieki psychogeriatrycznej.
POZNAWCZO- BEHAWIORALNA INTERWENCJA W PROCESIE ŻAŁOBY.
Ogólne zasady postępowania w psychogeriatrii.
Zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym.
O ile przejście na emeryturę jest dla jednych wybawieniem.
ETAPY PROCESU ŻAŁOBY- c.d. czynników utrudniających pomyślne wyjście z procesu żałoby.
Teoria wolnych rodników starzenia.
Starzenie się.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna