Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy | Psychologia kliniczna

Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy

dość często narasta szybko i kończy się nagłym przejaśnieniem świadomości.
Osiowym objawem, oprócz jakościowej zmiany wewsznam, jest rozdwojenie osobowości (naprzemienne) , czyli pojawienie się nowej (patologicznej) osobowości.
Chory jest zdezorientowany we wszystkich kierunkach, w tym również co do własnej osoby.
Obok skrajnych przypadkuw, gdy chory połaje się za kogoś innego, wymienia inne, tj.niezgodne z rzeczywistymi, dane osobowe (dotyczy to zwłaszcza tzw.zamroczenia jasnego-zwawwtiz (aojda) , zmiana osobowości może się wyrażać zachowaniem i postępowaniem odbiegającym od dotychczasowej sylwetki charakterologicznej pacjenta.
Osoby znające chorego przed wystąpieniem psychozy określają go słowami: , to nie ten sam człowiek”Jakościowym zaburzeniom świadomości towarzyszą często zmiany ilościowe o charakterze zwężenia pola świadomości.
Zależnie od podłoża przyczynowego w psychozie tej może wystąpić znaczne podniecenie ruchowe o typie gwałtownych wyładowań ruchowych i popędowych: nagłe ucieczki, błądzenie, napaści lub inne czyny agresywne, niekiedy samouszkodzenia i próby samobójcze.
Ponieważ zaburzenia świadomości są w tej psychozie głębsze niż w zespole majaczeniowym, przeżycia psychotyczne bywają pokryte niepamięcią, rzadziej występują fragmentaryczne wspomnienia (wyspy pamięciowe) .
Istnieją liczne obrazy kliniczne zespołu zamroczeniowego, które rużnią się przebiegiem, czasem trwania, głębokością zaburzeń osobowości, nasileniem lęku i zaburzeń nastroju (nastrój dysforyczny lub podniosły, ekstatyczny) , wreszcie występowaniem objawów wytwórczych (np.urojeń treści prześladowczej, czasem wielkościowej lub religijnej) .
Zespoły pomroczne występują częste u chorych na padaczkę.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zespół pomroczny
  • u kogo może wystąpić zespół pomroczny
  • zespol pomroczny forum
  • rozdwojenie osobowości -objawy kliniczne
  • zespół zamroczeniowy naprzemienne rozdwojenie osobowości

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Planowanie.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.
Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach, odczytach, referatach i publikacjach,
Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom stresów życia codziennego.
Zapobieganie jatropatogenii.
Plan postępowania diagnostycznego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna