Jakościowe zaburzenia świadomości. | Psychologia kliniczna

Jakościowe zaburzenia świadomości.

W praktyce klinicznej nie da się wytyczyć ostrej granicy między ilościowymi i jakościowymi zaburzeniami świadomości, zwłaszcza iż niejednokrotnie przenikają się one nawzajem.
Stąd pokrótce omówimy kryteria rozpoznawcze jakościowych zmian wemcnum, które leżą u podstaw kilku zespołów psychopatologicznych.
W skład zespołu objawów wchodzą: zahamowanie lub nagłe zablokowanie czynności pamięciowych, co wyraża się upośledzeniem zarówno zdolności przypominania, jak i zapamiętywania: wynikiem tych zaburzeń jest dezorientacja w kilku kierunkach (w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuaji chorego, a nawet co do własnej osoby) słabnący kontakt intelektualny chorego z otoczeniem: obniżenie (oczywiście odwracalne) sprawności intelektualnej: spowalniały rok myślenia: zatracona spójność myślenia (myśli nie wiążą się we wspólną całość) pogorszone pojmowanie, rozumienie i kojarzenie: znaczny bezkrytycyzm: niekiedy skłonność do perseweracji (na różne pytania chory udziela stale tej samej odpowiedzi) : wyraźne zaburzenia spostrzegawczości, cz jest wyrazem patologicznie nasilonej przerzumości uwagi: charakterystyczne wahania głębokości zaburzeń świadomości (najczęściej objawy nasilają się pod wieczór i nocą, ustępują lub łagodnieją w ciągu dnia: zdarza się jednak, że z godziny na godzinę zaburzenia świadomości pogłębiają się lub ulegają spłyceniu urojenia niespójne Onkoherentne) , zwykle związane treścią z omamami, często prześladowcze, a także przeżywanie urojeniowe określonych sytuacji (urojenia, dziania się’) -chory przeżywa udział w jakiejś sytuacji i jest przekonany o jej realności.
Owym przeżyciom towarzyszą żywe reakcje: lęki, nastrój dysforyczny lub o podbarwieniu euforycznym.
Po przeminięciu psychozy jest zachowana częściowa pamięć przeżyć omamowych i innych przeżyć z okresu chorobowego.
Zespół majaczeniowy rozwija się przeważnie stopniowo, co uzasadnia wyróżnianie okresu przeddeliryjnego (predeliryjnego) , w części jednak przypadków wcinam rozwija się ostro, w ciągu kilku godzin, co dotyczy m in.niektórych przypadków majaczenia alkoholowego.
Stan majaczeniowy występuje w przebiegu chorób zakaźnych (de (irwm iqyżcazwon) , takich jak dur brzuszny, zapalenie płuc, zimnica, grypa i inne choroby ze znacznym odczynem gorączkowym, w następstwie zatruć (delirium tcocwn) zarówno przemysłowych, jak i środkami farmakologicznymi-zwłaszcza o silnym działaniu cholinolitycznym, oraz jako jedna z postaci psychoz alkoholowych (delirium tremens) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • jakosciowe zaburzenia swiadomosci
 • stan predeliryjny
 • stan przeddeliryjny
 • zespół predeliryjny
 • zaburzenia świadomości ilościowe i jakościowe psychologia kliniczna
 • zespol predeliryjny
 • środki zaburzenia swiadomosci forum
 • co jest stan predeliryjny
 • zespół majaczeniowy
 • zaburzenie ilosciowe swiadomosci
 • zaburzenia świadomości podział
 • zaburzenia swiadomosci jakosciowe
 • zespół predeliryjny icd 10
 • Zespół przeddeliryjny wg klasyfikacji ICD10
 • zaburzenia swiadomosci ilosciowe jakosciowe
 • zaburzenia swiadomosci psychologia
 • zaburzenia świadomości icd 10
 • zaburzenia jakosciowe swuadomosci
 • co znaczy stan predeliryjny
 • ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości
 • jakościowe zaburzenia świadomości forum
 • jakościowe zaburzenia świadomości icd
 • objawy przeddeliryjne
 • pogłębiać czy splycac swiadomosc
 • predeliryjny
 • psychologia kliniczna podział na ilościowe
 • psychologia-kliniczna likala com jakosciowe-zaburzenia-swiadomosci
 • zaburzenia jakosciowe swiadimosci
 • zezpół przeddeliryjny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

@
6. Uwarunkowanie zachowania przez osobowość
5. Sytuacja jako warunek zachowania
Jest to również sprawa istotna dla samych psychologów klinicznych.
3. Postulaty etyki zawodowej psychologa klinicznego
2. Specyfika pracy zawodowej psychologa klinicznego
b. Praktyka zawodowa.
a. Wykształcenie teoretyczno-metodologiczne
PROBLEMY MODELU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGA KLINICZNEGO
c. Taktyka psychoterapii

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna