Jakościowe zaburzenia świadomości. | Psychologia kliniczna

Jakościowe zaburzenia świadomości.

W praktyce klinicznej nie da się wytyczyć ostrej granicy między ilościowymi i jakościowymi zaburzeniami świadomości, zwłaszcza iż niejednokrotnie przenikają się one nawzajem.
Stąd pokrótce omówimy kryteria rozpoznawcze jakościowych zmian wemcnum, które leżą u podstaw kilku zespołów psychopatologicznych.
W skład zespołu objawów wchodzą: zahamowanie lub nagłe zablokowanie czynności pamięciowych, co wyraża się upośledzeniem zarówno zdolności przypominania, jak i zapamiętywania: wynikiem tych zaburzeń jest dezorientacja w kilku kierunkach (w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuaji chorego, a nawet co do własnej osoby) słabnący kontakt intelektualny chorego z otoczeniem: obniżenie (oczywiście odwracalne) sprawności intelektualnej: spowalniały rok myślenia: zatracona spójność myślenia (myśli nie wiążą się we wspólną całość) pogorszone pojmowanie, rozumienie i kojarzenie: znaczny bezkrytycyzm: niekiedy skłonność do perseweracji (na różne pytania chory udziela stale tej samej odpowiedzi) : wyraźne zaburzenia spostrzegawczości, cz jest wyrazem patologicznie nasilonej przerzumości uwagi: charakterystyczne wahania głębokości zaburzeń świadomości (najczęściej objawy nasilają się pod wieczór i nocą, ustępują lub łagodnieją w ciągu dnia: zdarza się jednak, że z godziny na godzinę zaburzenia świadomości pogłębiają się lub ulegają spłyceniu urojenia niespójne Onkoherentne) , zwykle związane treścią z omamami, często prześladowcze, a także przeżywanie urojeniowe określonych sytuacji (urojenia, dziania się’) -chory przeżywa udział w jakiejś sytuacji i jest przekonany o jej realności.
Owym przeżyciom towarzyszą żywe reakcje: lęki, nastrój dysforyczny lub o podbarwieniu euforycznym.
Po przeminięciu psychozy jest zachowana częściowa pamięć przeżyć omamowych i innych przeżyć z okresu chorobowego.
Zespół majaczeniowy rozwija się przeważnie stopniowo, co uzasadnia wyróżnianie okresu przeddeliryjnego (predeliryjnego) , w części jednak przypadków wcinam rozwija się ostro, w ciągu kilku godzin, co dotyczy m in.niektórych przypadków majaczenia alkoholowego.
Stan majaczeniowy występuje w przebiegu chorób zakaźnych (de (irwm iqyżcazwon) , takich jak dur brzuszny, zapalenie płuc, zimnica, grypa i inne choroby ze znacznym odczynem gorączkowym, w następstwie zatruć (delirium tcocwn) zarówno przemysłowych, jak i środkami farmakologicznymi-zwłaszcza o silnym działaniu cholinolitycznym, oraz jako jedna z postaci psychoz alkoholowych (delirium tremens) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • stan predeliryjny
 • jakosciowe zaburzenia swiadomosci
 • stan przeddeliryjny
 • zespół predeliryjny
 • zaburzenia świadomości ilościowe i jakościowe psychologia kliniczna
 • zespol predeliryjny
 • środki zaburzenia swiadomosci forum
 • co jest stan predeliryjny
 • zespół majaczeniowy
 • zaburzenie ilosciowe swiadomosci
 • zaburzenia świadomości podział
 • zaburzenia swiadomosci jakosciowe
 • zespół predeliryjny icd 10
 • Zespół przeddeliryjny wg klasyfikacji ICD10
 • zaburzenia swiadomosci ilosciowe jakosciowe
 • zaburzenia swiadomosci psychologia
 • zaburzenia świadomości icd 10
 • zaburzenia jakosciowe swuadomosci
 • co znaczy stan predeliryjny
 • ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości
 • jakościowe zaburzenia świadomości forum
 • jakościowe zaburzenia świadomości icd
 • objawy przeddeliryjne
 • pogłębiać czy splycac swiadomosc
 • predeliryjny
 • psychologia kliniczna podział na ilościowe
 • psychologia-kliniczna likala com jakosciowe-zaburzenia-swiadomosci
 • zaburzenia jakosciowe swiadimosci
 • zezpół przeddeliryjny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

3. Testy psychometryczne
Rozdział II NIEKTÓRE PROBLEMY TEORII ZACHOWANIA
zespól Gansera--pseudodemencja PSYCHOLOGIA KLINICZNA
chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.
sowanym otępieniem terapia behawioralna:
reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:
paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:
niepoczytalność: niemożnosć przypisywania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę karną jako czynu zawinionego. objaw, lustra:
libido: termin wprowadzony przezmutyzm,
ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna