Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera. | Psychologia kliniczna

Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera.

Zespół ten obejmuje ogólnie ujęte zaburzenia psychiczne, uwarunkowane chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Na zespół psychoendokrynulogiczny składają się trzy grupy objawuw: zaburzenia poszczególnych popędów, ogólnej aktywności (napędu psychicznego) oraz nastroi u.
Zespół ten stanowi tylko ogólne ramy, a poszczegulne choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego wykazują właściwą sobie symptomatologię psychopatologiczną mieszczącą się w obrębie zespołu Bleulera.
Na przykład krańcowo różnią się objawy niedoczynności i nadczynności gruczołu tarczowego, ale w obu grupach przypadków jest zaburzony popęd (zaspokajania głodu) , ogólny napęd i nastrój.
Reakcje egzogenne BonhoeTera to nieswcisre stany psychopatologiczne wywołane czynnikami egzogennymi, tj.zewnątrzpochodnymi, takimi jak zatrucia, czynniki infekcyjne, urazy mechaniczne i inne.
Wyróżnia się reakcje ostre, przebiegające z zaburzeniami świadomości (przymglenie, senność patologiczna, zespół majaczeniowy splątaniowy) oraz przewlekle.
Te ostatnie występują w postaci zespołów neurastenicznych (rzekumonerwicowych) , depresyjnych, rzadziej hipomaniakalnych oraz w postaci zmian otępiennych, czasem z zaburzeniami pamięci właściwymi dla zespołu amnestycznego Korsakowa.
Reakcje egzogenne uważa się za nieswoiste w tym znaczeniu, że różne czynniki zewnąuzpochodnemogą wywoływać podobne reakcje psychopatologiczne.
Zespól psychohipoglikemiczny (rmdromd pycwjizzg (ycazmizam) .
Podstawowe cechy: objawy neurasteniczne, zwłaszcza typu hipostenicznego: wzmożona pobudliwość układu sercowa-naczyniowego: lekkie napadowe stany hipoglikemiczne pochodzenia emocjonalnego (po doznaniu przestrachu, w stanach lęku, w okresach przygnębienia) oraz podczas stosowania diety bogatowęglowodanowej, po długich przerwach między posiłkami, czasem na czczo: duża wrażliwość psychiczna na hipoglikemię, nawet lekką (przejściowe obniżenie zdolności logicznego myślenia, zaburzenia pamięci, toku myślenia, uwagi) : podwyższona tolerancja na glukozę (krzywe hipoglikemiczne) przy prawidłowym na ogół stężeniu glukozy we krwi na czczo.
W toku badań, które doprowadziły do próby wyodrębnienia zespołu psychohipoglikemicznego (M.
Jarosz, l 966) , będącego jedną z postaci tzw.nerwic wegetatywnych (a niekiedy zespołów rzekomonerwicowych) , stwierdzono, iż poranne postacie tego zespołu występują u ludzi zdrowych

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ostry zespół splątaniowy
 • ostry zespół splątaniowy przyczyny
 • co to znaczy psychosyndrom
 • zespół psychohipoglikemiczny
 • ostry zespol splataniowy wywolany przez
 • ostry zespół splataniowy hipoglikemia
 • ostry zespół splataniowy moze byc wywołany przez
 • ostry zespół splątaniowy-hipoglikemia
 • psychosyndrom
 • ostry zespol splataniowy przyczyny
 • zespol psychoendokrynologiczny
 • zespol bleulera
 • ostry zespol splataniowy
 • ostry zepol splataniowy
 • Zespół psychoendokrynologiczny wyodrębniony przez Bleulera jest wynikiem zaburzeń układu gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • ZESPÓŁ SPLĄTANIOWY JEST WYWOŁANY
 • zespol hipoglikemiczny
 • zespol hupoglikemiczny
 • zespół psychoendokrynny bleulera
 • zespół hipoglikemiczny
 • zespol korsakowa co wywoluje
 • zespol splataniowy
 • zaburzenia psychiczne w hipoglikemii
 • psychosyndrom co to za choroba
 • co wywołuje zespół splątaniowy w alkoholiźmie
 • hipoglikemia napadowa
 • hipoglikemia ostry zespół splątaniowy
 • koholowy zespol splataniowy
 • lekkie napadowe stany hipoglikemiczne
 • ostry zespol splataniowy a hipoglikemia
 • ostry zespol splataniowy hipoglikemia
 • ostry zespół splątaniowy alkoholowy zaburzenia
 • autoiimunoloigczny zespól zaburzeń wydizelania gruczołów
 • ostry zespół splątaniowy wywoluje hipoglikemie
 • zespół splątaniowy w alkoholiźmie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zaburzenia psychiczne na tle organicznym.
Prekursorem kierunku kliniczna-nozologicznego w psychiatrii był W. Cullen (1712-17901, zwany ojcem patologii nerwowej,
Ryzyko powikłań zwiększa się w przypadku długotrwałego blokowania centrum katalitycznego enzymu
Natomiast u chorych na schizofrenię stwierdzano częściej podwyższone stężenia lgA, lgG i lgM.
Klorgilina-selektywny inhibitor MAO-A, zwiększa syntezę NAT i uwalnia MSH.
Wtedy to dostrzeżono w osobie z zaburzeniami psychicznymi człowieka chorego.
Moderujący wpływ na wydzielanie tego hormonu mają neuroprzekażniki Ach, DA, 5-HT i GABA.
Inne badania pracowniane: testy specyficzne, badania neurohormonalne problemy immunologiczne.
Schemat potencjaićw wywołanych bodzcem słuchowym (w skali logarytmicznej) .
Zarys dziejów psychiatrii Kierunki w psychiatrii.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna