Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera. | Psychologia kliniczna

Zespól psychoendokcynologiczny (endokrines Psychosyndrom) został wyodrębniony przez M. Bleulera.

Zespół ten obejmuje ogólnie ujęte zaburzenia psychiczne, uwarunkowane chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Na zespół psychoendokrynulogiczny składają się trzy grupy objawuw: zaburzenia poszczególnych popędów, ogólnej aktywności (napędu psychicznego) oraz nastroi u.
Zespół ten stanowi tylko ogólne ramy, a poszczegulne choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego wykazują właściwą sobie symptomatologię psychopatologiczną mieszczącą się w obrębie zespołu Bleulera.
Na przykład krańcowo różnią się objawy niedoczynności i nadczynności gruczołu tarczowego, ale w obu grupach przypadków jest zaburzony popęd (zaspokajania głodu) , ogólny napęd i nastrój.
Reakcje egzogenne BonhoeTera to nieswcisre stany psychopatologiczne wywołane czynnikami egzogennymi, tj.zewnątrzpochodnymi, takimi jak zatrucia, czynniki infekcyjne, urazy mechaniczne i inne.
Wyróżnia się reakcje ostre, przebiegające z zaburzeniami świadomości (przymglenie, senność patologiczna, zespół majaczeniowy splątaniowy) oraz przewlekle.
Te ostatnie występują w postaci zespołów neurastenicznych (rzekumonerwicowych) , depresyjnych, rzadziej hipomaniakalnych oraz w postaci zmian otępiennych, czasem z zaburzeniami pamięci właściwymi dla zespołu amnestycznego Korsakowa.
Reakcje egzogenne uważa się za nieswoiste w tym znaczeniu, że różne czynniki zewnąuzpochodnemogą wywoływać podobne reakcje psychopatologiczne.
Zespól psychohipoglikemiczny (rmdromd pycwjizzg (ycazmizam) .
Podstawowe cechy: objawy neurasteniczne, zwłaszcza typu hipostenicznego: wzmożona pobudliwość układu sercowa-naczyniowego: lekkie napadowe stany hipoglikemiczne pochodzenia emocjonalnego (po doznaniu przestrachu, w stanach lęku, w okresach przygnębienia) oraz podczas stosowania diety bogatowęglowodanowej, po długich przerwach między posiłkami, czasem na czczo: duża wrażliwość psychiczna na hipoglikemię, nawet lekką (przejściowe obniżenie zdolności logicznego myślenia, zaburzenia pamięci, toku myślenia, uwagi) : podwyższona tolerancja na glukozę (krzywe hipoglikemiczne) przy prawidłowym na ogół stężeniu glukozy we krwi na czczo.
W toku badań, które doprowadziły do próby wyodrębnienia zespołu psychohipoglikemicznego (M.
Jarosz, l 966) , będącego jedną z postaci tzw.nerwic wegetatywnych (a niekiedy zespołów rzekomonerwicowych) , stwierdzono, iż poranne postacie tego zespołu występują u ludzi zdrowych

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • ostry zespół splątaniowy
 • co to znaczy psychosyndrom
 • ostry zespół splątaniowy przyczyny
 • zespół psychohipoglikemiczny
 • ostry zespół splątaniowy-hipoglikemia
 • zespół splątaniowy w alkoholiźmie
 • Zespół psychoendokrynologiczny wyodrębniony przez Bleulera jest wynikiem zaburzeń układu gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • zespol psychoendokrynologiczny
 • zespol bleulera
 • psychosyndrom
 • ostry zespół splataniowy moze byc wywołany przez
 • ostry zespół splataniowy hipoglikemia
 • ostry zespol splataniowy przyczyny
 • ostry zepol splataniowy
 • ostry zespol splataniowy
 • ostry zespol splataniowy wywolany przez
 • zespol hipoglikemiczny
 • hipoglikemia ostry zespół splątaniowy
 • ZESPÓŁ SPLĄTANIOWY JEST WYWOŁANY
 • koholowy zespol splataniowy
 • lekkie napadowe stany hipoglikemiczne
 • zespół psychoendokrynny bleulera
 • zespół hipoglikemiczny
 • zespol splataniowy
 • zespol korsakowa co wywoluje
 • zespol hupoglikemiczny
 • zaburzenia psychiczne w hipoglikemii
 • psychosyndrom co to za choroba
 • ostry zespol splataniowy a hipoglikemia
 • hipoglikemia napadowa
 • autoiimunoloigczny zespól zaburzeń wydizelania gruczołów
 • ostry zespol splataniowy hipoglikemia
 • ostry zespół splątaniowy alkoholowy zaburzenia
 • co wywołuje zespół splątaniowy w alkoholiźmie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Spośród różnych procesów poznawczych znacznie donioślejsza rola od wrażeń przypada spostrzeżeniom.
Uwagi ogólne o procesach poznawczych i zaburzeniach spostrzegania.
Proces chorobowy a zmiany trwale.
Drugi ważny warunek w relacji terapeutycznej
Proporcja i wymiar są pojęciami bliskoznacznymi.
W psychiatrii sytuacja jest jednak nieco inna.
Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego.
SZKOŁA HUMANISTYCZNA
Nieprawidłowości te są przelotne i
Do licznych nieprawidłowości psychicznych występujących u człowieka zdrowego należą:

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna