Otępienie a upośledzenie umysłowe | Psychologia kliniczna

Otępienie a upośledzenie umysłowe

Objawy otępienia i upośledzenia są zbliżone.
W obu przypadkach przede wszystkim ma miejsce obniżenie sprawności intelektualnej.
Bywa ono różnego stopnia, co jednak dotyczy na równi otępienia, jak i niedorozwoju.
Różnica więc polega nie tyle na objawach czy głębokości zmian, ile przede wszystkim na tym, że otępienie jest wyrazem obniżenia sprawności umysłowej, jej utraty, a niedorozwój polega na wstrzymywaniu rozwoju, jego zahamowaniu.
Tak więc otępienie może dotyczyć osoby, która w przeszłości uzyskała przeciętną lub nawet wysoką sprawność umysłową, natomiast upośledzenie dotyczy wyłącznie osób, u których rozwój umysłowy został wstrzymany i nigdy nie osiągnął poziomu prawidłowego.
Postać charakteropatyczna zespołu psychoorganicznego, tj.eh ar akt e r o p atia (charwzterzpuhia) .
Stosunkowo często zaburzenia osobowości są uwarunkowane uszkodzeniem mózgu i te właśnie przypadki określa się terminem, charakteropatia”.
Określenie to nie informuje o cechach obrazu klinicznego, który bywa raki jak w psychopatii.
Różnica między psychopatią a charakteropatią nie dotyczy więc symptomatologii, lecz etiupatogenezy.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • upoledzenie
 • upośledzenie umysłowe a otępienie
 • upośledzenie a otępienie
 • rożnica między upośledzeniem a otępieniem
 • zespół psychoorganiczny z otępieniem
 • otępienie umysłowe
 • psychologia-kliniczna likala com otepienie-a-uposledzenie-umyslowe
 • roznice pomiedzy otepieniem a uposledzeniem
 • różnice między otępieniem a niedorozwojem umysłowym
 • demencja - upośledzenie umysłowe - różnice
 • zespol otepienia umyslowego
 • od czego może byc otepienie umysłowe
 • otepienie a
 • otępienie a upośledzenie umysłowe
 • roznice miedzy uposledzeniem a otepieniem
 • roznice miedzy otepieniem a uposledzeniem
 • otepienie umyslowe
 • roznice miedzy otepieniem
 • roznice miedzy altzheimerem a demencja
 • charakteropatia w otępieniu
 • roznica między otępieniem a uposledzeniem
 • roznica miedzy otepieniem a
 • otępienie umysłowe objawy
 • otępienie czy upośledzenie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.
Zła emocjonalna atmosfera
Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są:
Hormon leku
Interesujące są badania pośmiertne osób chorych na schizofrenię.
Największe nadzieje wiąże się z trzecim sposobem.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna