Otępienie a upośledzenie umysłowe | Psychologia kliniczna

Otępienie a upośledzenie umysłowe

Objawy otępienia i upośledzenia są zbliżone.
W obu przypadkach przede wszystkim ma miejsce obniżenie sprawności intelektualnej.
Bywa ono różnego stopnia, co jednak dotyczy na równi otępienia, jak i niedorozwoju.
Różnica więc polega nie tyle na objawach czy głębokości zmian, ile przede wszystkim na tym, że otępienie jest wyrazem obniżenia sprawności umysłowej, jej utraty, a niedorozwój polega na wstrzymywaniu rozwoju, jego zahamowaniu.
Tak więc otępienie może dotyczyć osoby, która w przeszłości uzyskała przeciętną lub nawet wysoką sprawność umysłową, natomiast upośledzenie dotyczy wyłącznie osób, u których rozwój umysłowy został wstrzymany i nigdy nie osiągnął poziomu prawidłowego.
Postać charakteropatyczna zespołu psychoorganicznego, tj.eh ar akt e r o p atia (charwzterzpuhia) .
Stosunkowo często zaburzenia osobowości są uwarunkowane uszkodzeniem mózgu i te właśnie przypadki określa się terminem, charakteropatia”.
Określenie to nie informuje o cechach obrazu klinicznego, który bywa raki jak w psychopatii.
Różnica między psychopatią a charakteropatią nie dotyczy więc symptomatologii, lecz etiupatogenezy.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • upoledzenie
 • upośledzenie a otępienie
 • upośledzenie umysłowe a otępienie
 • zespół psychoorganiczny z otępieniem
 • rożnica między upośledzeniem a otępieniem
 • otępienie umysłowe
 • otępienie a upośledzenie
 • uposledzenie umysłowe i zespół psychoorganiczny
 • psychologia-kliniczna likala com otepienie-a-uposledzenie-umyslowe
 • roznice pomiedzy otepieniem a uposledzeniem
 • zespol otepienia umyslowego
 • roznice miedzy uposledzeniem a otepieniem
 • zespół psychoorganiczny charakteropatyczno otępienny
 • roznice miedzy otepieniem a uposledzeniem
 • różnice między otępieniem a niedorozwojem umysłowym
 • roznice miedzy otepieniem
 • demencja - upośledzenie umysłowe - różnice
 • od czego może byc otepienie umysłowe
 • otepienie a
 • otępienie a upośledzenie umysłowe
 • otępienie czy upośledzenie
 • otępienie umysłowe objawy
 • roznica miedzy otepieniem a
 • roznica między otępieniem a uposledzeniem
 • roznice miedzy altzheimerem a demencja
 • charakteropatia w otępieniu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

7. Tolerancja na stress psychiczny
6. Problem zaburzeń psychosomatycznych
5. Adaptacja do stressora
Zaburzenia występujące u niemowląt pod wpływem deprywacji emocjonalnej
f- Mechanizmy grupy trzeciej
8 Prawa Yerkesa-Dodsona obejmują, jak widać, zarówno te wartości PA, które na rys. 5, s. 52 mieszczą się w zakresie "czujności", jak i te, które już należy określić jako "stress psychiczny o różnej sile".
4. Wpływ stressorów na psychikę i zachowanie
3. Stress i stressory
Psychologia kliniczna
2. Sytuacja aktualna i defekty osobowości jako wyznaczniki zaburzeń zachowania

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna