Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej.

Na przykład chory zapytany o imiona dzieci lub swój wiek nie jest w stanie, na skutek zaburzeń pamięci, udzielić prawidłowej odpowiedzi.
Podaje więc tyłku imiona lub wymienia nieprawidłowe, albo też posługuje się ogólnikami: , było ich troje”: , ja jestem ze starego rocznika, ma swoje lata, 45 albo 75″.
Zapytany z kolei, czy nie ma kłopotów z pamięcią, może odpowiedzieć, że pamięć dobrze mu służy.
W tym nLin, znajduje wyraz brak krytycyzmu chorego.
W płytszych zmianach organicznych bywa i tak, że chory dostrzega z zakłopotaniem i obawą coraz to wyraźniejsze zaburzenia pamięci.
Chwiejność emocjonalna nie jest objawem stałym i w niektórych przypadkach nie występuje wyraźnie, jednak pewna zmienność nastroju, a zwłaszcza skłonność do popadania w rozrzewnienie, jest charakterystyczna dla zespołu organicznego.
Chory wzrusza się na wspomnienie wydarzeń z odległej wojny lub np.swojej trudnej młodości, lecz szybko weseleje, słysząc wypowie dzianą pogodnym tonem pokrzepiającą uwagę, iż jest np.piękny dzień, aż milo patrzeć na świat.
Dlatego też, badając chorych otępiałych, często opowiadamy coś wesołego, z czego jednak nie wynika, że należy również opowiadać rzeczy smutne, aby przekonać się, czy istotnie chory się TOZTZCWTU.
Nastrój chorych bywa tępy, często jest też podbarwiony euwrycznie.
W niektórych przypadkach dominuje drażliwość i wybuchowość.
Wspomniano powyżej, że zespół psychoorganiczny (zarówno w postaci nępiennej, jak i charakteropatycznej) wykazuje różne odmiany.
Cechy charakterystyczne, świadczące o ważniejszych różnicach, uwzględniono w części drugiej (szczegółowej) podręcznika.
Tutaj przykładowo wskazano pojedyncze odrębności.
Jedną z charakterystycznych cech zespołu nępiennego u niektórych chorych na padaczkę jest lepkość my śle n i a.
Chory nadmiernie długo trwa przy jednym temacie: zachowuje się tak, jakby nie mógł się od niego oderwać.
Podaje nieistotne szczegóły, a liczne zdania osnute wokół jednej sprawy nie wzbogacają treści wypowiedzi.
Z kolei w zespole otępiennym, zwłaszcza płytkim, krytycyzm chorego bywa dość dobrze zachowany, tak że chory sam z niepokojem śledzi postępujące upośledzenie pamięci i narastającą męczliwość.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • obniżenie krytycyzmu
 • krytycyzm zaburzony
 • obniżony krytycyzm
 • krytycyzm psychologia
 • zaburzenia krytycyzmu
 • upośledzenie krytycyzmu
 • brak krytycyzmu
 • zaburzony krytycyzm
 • brak krytycyzmu krzyzówka
 • krytycyzm
 • niski poziom krytycyzmu
 • krytyvyzm zachowany
 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-krytycyzmu-sa-zwiazane-bezposrednio-z-obnizeniem-sprawnosci-intelektualnej
 • krytycyzm obnizony co to jest
 • krytycyzm obniżony
 • cechy obnizonego krytycyzmu
 • brak krytycyzmu co to znaczy
 • co to jest zaburzony krytycyzm
 • krycycyzm obniżony psychologia
 • podbarwiony euwrycznie
 • obnizwnie krytycyzmu
 • obniżony poziom krytycyzmu
 • obniżony krytycyzm neurologia co to znaczy
 • obnizony krytycyzm i wyglad
 • przykre wspomnienia krytycyzm
 • psychologia- krytycyzm
 • cechy niskiego krytycyzmu
 • TOZTZCWTU
 • upośledzenie krytycyzm uposledzony
 • Zespół Otępienia krytycyzm
 • www zaburzony krytycyzm
 • zaburzenia osądu krytycyzmu
 • obniżony krtycyzm
 • obniżony keytycyzm
 • obnizeniepoziomu krytycyzmu
 • google coto jest stan psychoorganiczny
 • co to znaczy ze ma sie krytycyzm uposledzony
 • krytycyzm obniżony oznacza
 • co to znaczy obniżony krytycyzm
 • krytycyzm uposledzony
 • krytycyzm w psychologiczne
 • krytycyzm zaburzenia
 • krytycyzm zaburzony znaczenie
 • co to jest krytycyzm uposledzony
 • Niski poziok krytycyzmu
 • co to jest krytycyzm obnizony
 • obiżony krytycyzm
 • objawy obnizonej sprawnosci intelektualnej
 • co oznacza zaburzenia krytycyzmu
 • obnizeniekrytycyzmu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Pacjent w wieku 23 lat.
Rozpoznanie i obraz kliniczny.
Epidemiologia-rozpowszechnienie fobii prostych,
Aspekt psychologiczny
Pacjentka w wieku 42 lat, rozwiedziona, bezdzietna. ykonano u niej badanie ginekologiczne, w tym cytologiczne.
Zaburzenia lękowe.
Fenomenologia.
Syndrom nagłej zmiany strefy czasu (jet pilot syndrome)
Etiologia i patogeneza.
Dane epidemiologiczne.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna