Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej.

Na przykład chory zapytany o imiona dzieci lub swój wiek nie jest w stanie, na skutek zaburzeń pamięci, udzielić prawidłowej odpowiedzi.
Podaje więc tyłku imiona lub wymienia nieprawidłowe, albo też posługuje się ogólnikami: , było ich troje”: , ja jestem ze starego rocznika, ma swoje lata, 45 albo 75″.
Zapytany z kolei, czy nie ma kłopotów z pamięcią, może odpowiedzieć, że pamięć dobrze mu służy.
W tym nLin, znajduje wyraz brak krytycyzmu chorego.
W płytszych zmianach organicznych bywa i tak, że chory dostrzega z zakłopotaniem i obawą coraz to wyraźniejsze zaburzenia pamięci.
Chwiejność emocjonalna nie jest objawem stałym i w niektórych przypadkach nie występuje wyraźnie, jednak pewna zmienność nastroju, a zwłaszcza skłonność do popadania w rozrzewnienie, jest charakterystyczna dla zespołu organicznego.
Chory wzrusza się na wspomnienie wydarzeń z odległej wojny lub np.swojej trudnej młodości, lecz szybko weseleje, słysząc wypowie dzianą pogodnym tonem pokrzepiającą uwagę, iż jest np.piękny dzień, aż milo patrzeć na świat.
Dlatego też, badając chorych otępiałych, często opowiadamy coś wesołego, z czego jednak nie wynika, że należy również opowiadać rzeczy smutne, aby przekonać się, czy istotnie chory się TOZTZCWTU.
Nastrój chorych bywa tępy, często jest też podbarwiony euwrycznie.
W niektórych przypadkach dominuje drażliwość i wybuchowość.
Wspomniano powyżej, że zespół psychoorganiczny (zarówno w postaci nępiennej, jak i charakteropatycznej) wykazuje różne odmiany.
Cechy charakterystyczne, świadczące o ważniejszych różnicach, uwzględniono w części drugiej (szczegółowej) podręcznika.
Tutaj przykładowo wskazano pojedyncze odrębności.
Jedną z charakterystycznych cech zespołu nępiennego u niektórych chorych na padaczkę jest lepkość my śle n i a.
Chory nadmiernie długo trwa przy jednym temacie: zachowuje się tak, jakby nie mógł się od niego oderwać.
Podaje nieistotne szczegóły, a liczne zdania osnute wokół jednej sprawy nie wzbogacają treści wypowiedzi.
Z kolei w zespole otępiennym, zwłaszcza płytkim, krytycyzm chorego bywa dość dobrze zachowany, tak że chory sam z niepokojem śledzi postępujące upośledzenie pamięci i narastającą męczliwość.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • obniżenie krytycyzmu
 • krytycyzm zaburzony
 • obniżony krytycyzm
 • krytycyzm psychologia
 • zaburzenia krytycyzmu
 • upośledzenie krytycyzmu
 • krytycyzm
 • zaburzony krytycyzm
 • brak krytycyzmu co to znaczy
 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-krytycyzmu-sa-zwiazane-bezposrednio-z-obnizeniem-sprawnosci-intelektualnej
 • krytyvyzm zachowany
 • krytycyzm obniżony
 • krytycyzm obnizony co to jest
 • niski poziom krytycyzmu
 • co to jest zaburzony krytycyzm
 • cechy obnizonego krytycyzmu
 • obniżony poziom krytycyzmu
 • obniżony krytycyzm neurologia co to znaczy
 • obnizwnie krytycyzmu
 • obnizony krytycyzm i wyglad
 • podbarwiony euwrycznie
 • przykre wspomnienia krytycyzm
 • zaburzenie krytycyzm
 • zaburzenia sprawności intelektualnej
 • zaburzenia osądu krytycyzmu
 • www zaburzony krytycyzm
 • upośledzenie krytycyzm uposledzony
 • TOZTZCWTU
 • zaburzony krytycyzm postrzegania
 • psychologia- krytycyzm
 • obniżony krtycyzm
 • obniżony keytycyzm
 • google coto jest stan psychoorganiczny
 • co to znaczy ze ma sie krytycyzm uposledzony
 • co to znaczy obniżony krytycyzm
 • co to jest krytycyzm uposledzony
 • co to jest krytycyzm obnizony
 • co oznacza zaburzenia krytycyzmu
 • cechy niskiego krytycyzmu
 • cechy krytycyzmu
 • krycycyzm obniżony psychologia
 • krytycyzm obniżony oznacza
 • obnizeniepoziomu krytycyzmu
 • obnizeniekrytycyzmu
 • objawy obnizonej sprawnosci intelektualnej
 • obiżony krytycyzm
 • krytycyzm zaburzony znaczenie
 • krytycyzm zaburzenia
 • krytycyzm w psychologiczne
 • krytycyzm uposledzony

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

4d Psychologia kliniczna i psychiatria
3. Przedmiot i zadania psychologii klinicznej w Polsce
2. Definicje psychologii klinicznej
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W ZARYSIE
Jak wszystkie zatrucia, dzieli się je na ostre, podostre i przewlekle.
Orzecznictwo inwalidzkie.
Opinie w sprawach cywilnych.
(typologia osobowości:
sugestia w hipnozie:
somnambulizm-lunatyzm.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna