Nieco częściej występują urojenia pasożytniczej choroby skóry, zwykle usystematyzowane i całkowicie niepodatne na perswazję. | Psychologia kliniczna

Nieco częściej występują urojenia pasożytniczej choroby skóry, zwykle usystematyzowane i całkowicie niepodatne na perswazję.

Chory z niewzruszonym przekonaniem stwierdza, że pod skórą poruszają się owady, robaczki”, mrówki”maleńkie zwierzątka”itp.
Urojenia te w większości przypadków stanowią urojeniową interpretację doznań fizjologicznych, a zwłaszcza świądu i innych dolegliwości uwarunkowanych zmianami skórnymi w przebiegu różnych chorób somatycznych (cukrzyca, choroby wątroby, niektóre niedokrwistości, hipowitaminozy, odczyny uczuleniowe i inne) .
Urojenia pasożytniczej choroby skóry występują w przebiegu psychoz inwolucyjnychoraz psychoz przedstarczych, czasem w psychozach schizofrenicznych.
Istotna rola patogenetyczna przypada organicznemu uszkodzeniu mózgu (np.zanik tkanki mózgowej, zmiany miażdżycowe) .
Od urojeń pasożytniczej choroby skóry odróżniany parazytofobię, tj.lęk przed pasożytami.
Zespól paranoidalny (zespół urojeniowo-omamowy) .
Na podstawowe objawy tego zespołu składają się urojenia, najczęściej prześladowcze, względnie prześladowcze i odnoszące, oraz słowne omamy słuchowe-znacznie rzadziej omamy węchowe, smakowe lub dotykowe.
W niektórych przypadkach wraz z urojeniami oraz omamami li pseudohalucynacjami) występują objawy stanu depresyjnego (zespół paranoidalna-depresyjny) .
Zespół urojeniowo-omamowy może występować w różnych psychozach, zaznacza się jednak tendencja, aby określenia, zespół paranoidalny”używać przede wszystkim, a nawet wyłącznie, w stosunku do psychozy schizofrenicznej.
Zespól paralreniczny (wmdroma purmhrenicwn) obejmuje głównie dwa objawy: usystematyzowane urojenia (prześladowcze, rzadziej wielkościowe) zraz omamy (zwykle słuchowe, ale również czuciowe, węchowe i inne) .
Zespół parafreniczny występuje w parafrenii, tj.w rzadkiej psychozie, określonej przez Kraepelina nazwą pwrmcia mjacwmcrw, i w psychozach wieku późnego.
Sporadyczne przypadki przewlekłej halucynozy dotykowej są zespołami parafrenicznymi.
Podobna bliskość dotyczy zespołu parafrenicznego i tych przypadków omamicy alkoholowej, które przebiegają z urojeniami o cechach dość wyraźnej sysrematyzacj i.
Zespól paranoiczny charakteryzuje się zwanymi, usystematyzowanymi urojeniami treści prześladowczej, odnoszącej, wielkościowej, rzadziej innej.
Określenia, zespół paranoiczny”używamy wówczas, gdy chcemy podkreślić, że mamy na myśli nie jeden objaw (którymi są urojenia paranoiczne) , wyodrębniony ze złożonego obrazu psychopatologicznego, lecz proces psychotyczny przejawiający się usystematyzowanymi urojeniami jako objawem wiodącym.
Zespół Kandinskiego i Clerambaulta, na który składają się pseudohalucynacjeoraz urojenia owładnięcia.
Chory słyszy podszepty (szatana, nieznanej siły) , które w pustaci myśli wnikają do jego głowy i czuje się zarazem owładnięty tą zewnętrzną siłą.
Zespół ten bywa też określany jako wspó (występowanie pseudo halucynacji oraz mantzmu, a więc naporu obcych myśli (por.automatyzm psychiczny, str.ób) , jednak już w pojęciu pseudohalucynacji mieści się poczucie obcości nasuwających się myśli i wyobrażeń.
W niektórych przypadkach chory doznaje nie tylko naporu obcych myśli, ale także echa swoich myśli.
Nie są one słyszane uchem, lecz odbierane w postaci myśli i dlatego omawiany objaw, w tej jego postaci, można określić jako, podszepty myśli własnych”.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • parazytofobia
 • zespół urojeniowo-omamowy
 • urojenia pasożytnicze a miażdżyca
 • urojenia pasożytnicze
 • omamy i urojenia w miażdżycy w miażdżycy
 • zespół clerambaulta
 • zespół kandińskiego
 • urojenia pasozytnicze skory
 • urojenia pasożytnicze parazytofobia
 • zespoł urojeniowo
 • urojenia pasożytniczej choroby skóry
 • urojenia choroby pasożytniczej
 • pozny zespol parafreniczny
 • parezyfobia
 • parazytooffobia
 • parazyfobia
 • objawy choroby pasozytniczej
 • co to jest parazyfobia
 • choroby urojeniowe skory
 • choroba urojeniowa pasożytów

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Badanie psychologiczne.
Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki-Adam BilikiewiczZarys dziejów psychiatrii.
Planowanie.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.
Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach, odczytach, referatach i publikacjach,
Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom stresów życia codziennego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna