Pobudzenie ruchowe osiąga różny stopień i występuje w bardzo wielu chorobach psychicznych, a zwłaszcza w cyklofrenii, w schizzlrenii (szczególnie w postaci katatonicznej i hebefreniczncj) , w niektórych psychozach alkoholowych i starczych, również w zespołach jakościowych zaburzeń świadomości o różnej etiologii. | Psychologia kliniczna

Pobudzenie ruchowe osiąga różny stopień i występuje w bardzo wielu chorobach psychicznych, a zwłaszcza w cyklofrenii, w schizzlrenii (szczególnie w postaci katatonicznej i hebefreniczncj) , w niektórych psychozach alkoholowych i starczych, również w zespołach jakościowych zaburzeń świadomości o różnej etiologii.

Podniecenie ruchowe spostrzegamy w części przypadków niedorozwoju, a także w niektórych postaciach charakteropatii.
Cechą charakterystyczną pobudzenia ruchowego w zespole maniakalnym jest jego stopniowe narastanie, ‘hory wykonuje ruchy szybko, jeden za drugim.
W płytkim stanie hipomaniakalnym poszczególne działania ruchowe układają się zwykle w ukierunkowaną całość.
Mimika chorego jest żywa, gestykulacja wyrazista.
Chory krząta się, pomaga, dyryguje, ale w miarę narastania niepokoju zatraca możliwość wykonywania czynności powiązanych.
W stanie podniecenia maniakalnego chorzy biegają, kręcą się szybko, co przypomina ruchy taneczne, krzyczą, chwytają przedmioty.
Skrajne podniecenie psychoruchowe w zespole maniakalnym bywa nazywane, zwłaszcza w dawnym piśmiennictwie psychiatrycznym, “szałowym podnieceniem maniakalnym”Niepokój ruchowy (i słowny) może również wystąpić w depresji (melmdoliawgitdu) , co ma miejsce w pojedynczych przypadkach depresji cyklofrenicznej, a znacznie częściej w zespołach depresyjnych psychoz przedstarczych.
Czasem podniecenie ruchowe i słowne narasta gwałtownie, osiągając znaczne natężenie (rqpwr melmclolicar) .
W rzadkich przypadkach podobne stany epizodycznego podniecenia psychoruchowego pojawiają się niespodziewanie u chorych pogrążonych dotąd w osłupieniu depresyjnym.
Inny obraz zaburzeń ruchowych niż w zespole maniakalnym spostrzegamy w podnieceniu katatonicznym.
Vderza znamienna dla tych stanów dążność do chaotycznych wyładowań ruchowych, ‘hory zachowuje się tak, jakby rozpierał go nadmiar energii, która nareszcie znalazła ujście w działaniach ruchowych-jakichkolwiek, byle gwałtownych i wyczerpujących.
W okresach krańcowego podniecenia chorzy drą na sobie ubranie, niszczą przedmioty znajdujące się w ich zasięgu, rzucają się na innych, okaleczają się.
Przy pobudzeniu mniej gwałtownym chorzy przejawiają niepokój przede wszystkim w obrębie łóżka lub wykonują działania ruchowe przypominające nieco zborne zachowanie człowieka zdrowego.
Po wygaśnięciu niepokoju może pojawić się ponownie i nagle gwałtowny zryw ruchowy (rqpur cmmmcaj.
Z przedstawioną poprzednio treścią wiąże się pośrednio zagadnienie zaburzeń czynności popędowych oraz epizodycznych zaburzeń zachowania, określanych zwykle jako działania popędowe (dcacwes imzwsime) .
Skrótowe ujęcie psychopatologii ogólnej nie pozwala na rozwinięcie tego zagadnienia: podano jedynie wycinkowe informacje.
Zaburzenia czynności popędowych wyrażają się m in.wzmożeniem lub obniżeniem łaknienia oraz spaczeniem sposobu zaspokajania głodu.
Istotne znaczenie kliniczne mają, niezbyt zresztą częste, przypadki tzw.j ad to w st re 1 u p syc h i c z n e g o (awzreaiw memwis r.weruosw) , stwierdzane zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • podniecenie psychoruchowe
 • podniecenie
 • pobudzenie psychoruchowe
 • spostrzeganie w psychopatologi
 • zborne zachowanie
 • pobudzenie ruchowe w obrębie łóżka
 • podniecenie ruchowe
 • zachowanie zborne
 • pobudzenie w obrębie łóżka
 • pobudzenie w zespole otępiennym
 • pobudzenie ruchowe co to
 • podniecenie psychomotoryczne
 • pobudzenie w zachowaniu psychologia
 • pobudzenie w obrębie lóżka
 • pobudzenie w autyzmie jak pomóc
 • pobudzenie ruchowe w chorobie
 • pobudzenie występujące w nadtarczycy
 • pobudzeniemotoryczne
 • podniecenia ruchowego
 • psychologia niepokoj ruchowy
 • ppbudzenie w obrębie łóżka
 • podniecenie psychoruchowe film
 • podniecenie psychoruchowe co to jest
 • podniecenie psychoruchjowe
 • podniecenie psychorucchowy
 • podniecenie psycho ruchowa
 • podniecenie paychoruchowe
 • pobudzenie ruchowe u seniora
 • pobudzenie ruchowe i psychiczne
 • na wyciszenie przy pobudzeniu ruchowym
 • leki na pobudzenie ruchowe
 • lek na pobudzenie ruchowe w autyzmie
 • jakie leki na pobudzenie ruchowe
 • gwaltowne pobudzenie motoryczne
 • co to znaczy zborne zachowanie
 • ◾Pobudzenie ruchowe w obrębie łóżka
 • co to jest podniecenie psychoruchowe
 • co to jest podniecenie
 • niezbyt zborne zachowanie
 • orgazm mężczyzny
 • orgazm ruchowy
 • pobudzenie ruchowe i podniecenie
 • co to podniecenie psychoruchowe
 • pobudzenie ruchowe bez pobudzenia psychicznego
 • pobudzenie psychoruchpwe
 • pobudzenie psychoruchowe w zespole otępiennym
 • pobudzenie psychoruchowe w obrębie motoryki małej
 • pobudzenie psychoruchowe po olanzapinie
 • pobudzenie psycho ruchowe
 • pobudzenie katatoniczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zaburzenia myślenia z przewagą zaburzeń toku.
Pokolenia kobiet wybierają mężczyzn jako ojców potencjalnych.
Złożone i długotrwałe działania, jakimi bywają wędrówki w jasnym stanie pomrocznym, są również zaliczane do przejawów automatyzmu psychicznego (W. A.
Natręctwa i fobie.
Idee nadwartościowe.
Pary łączą się pod wpływem romantycznej miłości
Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych, czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.
Podział urojeń według budowy.
Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.
Tak jak dzisiejsze pawiany był on zagrożony atakami drapieżników.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna