Pobudzenie ruchowe osiąga różny stopień i występuje w bardzo wielu chorobach psychicznych, a zwłaszcza w cyklofrenii, w schizzlrenii (szczególnie w postaci katatonicznej i hebefreniczncj) , w niektórych psychozach alkoholowych i starczych, również w zespołach jakościowych zaburzeń świadomości o różnej etiologii. | Psychologia kliniczna

Pobudzenie ruchowe osiąga różny stopień i występuje w bardzo wielu chorobach psychicznych, a zwłaszcza w cyklofrenii, w schizzlrenii (szczególnie w postaci katatonicznej i hebefreniczncj) , w niektórych psychozach alkoholowych i starczych, również w zespołach jakościowych zaburzeń świadomości o różnej etiologii.

Podniecenie ruchowe spostrzegamy w części przypadków niedorozwoju, a także w niektórych postaciach charakteropatii.
Cechą charakterystyczną pobudzenia ruchowego w zespole maniakalnym jest jego stopniowe narastanie, ‘hory wykonuje ruchy szybko, jeden za drugim.
W płytkim stanie hipomaniakalnym poszczególne działania ruchowe układają się zwykle w ukierunkowaną całość.
Mimika chorego jest żywa, gestykulacja wyrazista.
Chory krząta się, pomaga, dyryguje, ale w miarę narastania niepokoju zatraca możliwość wykonywania czynności powiązanych.
W stanie podniecenia maniakalnego chorzy biegają, kręcą się szybko, co przypomina ruchy taneczne, krzyczą, chwytają przedmioty.
Skrajne podniecenie psychoruchowe w zespole maniakalnym bywa nazywane, zwłaszcza w dawnym piśmiennictwie psychiatrycznym, “szałowym podnieceniem maniakalnym”Niepokój ruchowy (i słowny) może również wystąpić w depresji (melmdoliawgitdu) , co ma miejsce w pojedynczych przypadkach depresji cyklofrenicznej, a znacznie częściej w zespołach depresyjnych psychoz przedstarczych.
Czasem podniecenie ruchowe i słowne narasta gwałtownie, osiągając znaczne natężenie (rqpwr melmclolicar) .
W rzadkich przypadkach podobne stany epizodycznego podniecenia psychoruchowego pojawiają się niespodziewanie u chorych pogrążonych dotąd w osłupieniu depresyjnym.
Inny obraz zaburzeń ruchowych niż w zespole maniakalnym spostrzegamy w podnieceniu katatonicznym.
Vderza znamienna dla tych stanów dążność do chaotycznych wyładowań ruchowych, ‘hory zachowuje się tak, jakby rozpierał go nadmiar energii, która nareszcie znalazła ujście w działaniach ruchowych-jakichkolwiek, byle gwałtownych i wyczerpujących.
W okresach krańcowego podniecenia chorzy drą na sobie ubranie, niszczą przedmioty znajdujące się w ich zasięgu, rzucają się na innych, okaleczają się.
Przy pobudzeniu mniej gwałtownym chorzy przejawiają niepokój przede wszystkim w obrębie łóżka lub wykonują działania ruchowe przypominające nieco zborne zachowanie człowieka zdrowego.
Po wygaśnięciu niepokoju może pojawić się ponownie i nagle gwałtowny zryw ruchowy (rqpur cmmmcaj.
Z przedstawioną poprzednio treścią wiąże się pośrednio zagadnienie zaburzeń czynności popędowych oraz epizodycznych zaburzeń zachowania, określanych zwykle jako działania popędowe (dcacwes imzwsime) .
Skrótowe ujęcie psychopatologii ogólnej nie pozwala na rozwinięcie tego zagadnienia: podano jedynie wycinkowe informacje.
Zaburzenia czynności popędowych wyrażają się m in.wzmożeniem lub obniżeniem łaknienia oraz spaczeniem sposobu zaspokajania głodu.
Istotne znaczenie kliniczne mają, niezbyt zresztą częste, przypadki tzw.j ad to w st re 1 u p syc h i c z n e g o (awzreaiw memwis r.weruosw) , stwierdzane zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • podniecenie psychoruchowe
 • podniecenie
 • pobudzenie psychoruchowe
 • spostrzeganie w psychopatologi
 • podniecenie ruchowe
 • zborne zachowanie
 • pobudzenie ruchowe w obrębie łóżka
 • zachowanie zborne
 • pobudzenie w obrębie łóżka
 • podniecenie psychomotoryczne
 • pobudzenie w zespole otępiennym
 • pobudzenie ruchowe co to
 • pobudzenie w obrębie lóżka
 • pobudzenie psycho ruchowe
 • pobudzenie ruchowe w chorobie
 • pobudzenie w zachowaniu psychologia
 • pobudzenie w autyzmie jak pomóc
 • pobudzenie występujące w nadtarczycy
 • ppbudzenie w obrębie łóżka
 • podniecenie psychoruchowe film
 • podniecenie psychoruchowe co to jest
 • podniecenie psychoruchjowe
 • podniecenie psychorucchowy
 • podniecenie psycho ruchowa
 • podniecenie paychoruchowe
 • podniecenia ruchowego
 • pobudzeniemotoryczne
 • pobudzenie ruchowe u seniora
 • pobudzenie ruchowe i psychiczne
 • pobudzenie ruchowe i podniecenie
 • lek na pobudzenie ruchowe w autyzmie
 • jakie ziola na pobudzenie ruchowe
 • jakie leki na pobudzenie ruchowe
 • gwaltowne pobudzenie motoryczne
 • co to znaczy zborne zachowanie
 • ◾Pobudzenie ruchowe w obrębie łóżka
 • co to podniecenie psychoruchowe
 • co to jest podniecenie psychoruchowe
 • co to jest podniecenie
 • leki na pobudzenie ruchowe
 • na wyciszenie przy pobudzeniu ruchowym
 • pobudzenie ruchowe bez pobudzenia psychicznego
 • pobudzenie psychoruchpwe
 • pobudzenie psychoruchowe w zespole otępiennym
 • pobudzenie psychoruchowe w obrębie motoryki małej
 • pobudzenie psychoruchowe po olanzapinie
 • pobudzenie katatoniczne
 • orgazm ruchowy
 • orgazm mężczyzny
 • niezbyt zborne zachowanie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Od tego momentu kiedy pojawia się lęk zaczyna się pojawiać psychopatologia.
Rokowanie.
Leczenie.
Diagnostyka.
W trakcie rozwoju pojawia się także inna( jak powiada Freud) irracjonalna struktura wewnętrzna
Podział zaburzeń.
Przeciwnicy stawiali, i chyba słusznie, zarzut dualizmu.
Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych (problem chorób psychosomatycznych).
Problem jest bardzo skomplikowany.
Leczenie.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna