Nastrój dysforyczny, | Psychologia kliniczna

Nastrój dysforyczny,

nazywany niekiedy nastrojem, gniewliwym”, polega na obniżeniu nastroju, a przede wszystkim przejawia się dr ażi i w oś c i ą (irntubilitis) , tj.tendencją do wygórowanych reakcji emocjonalnych, często w postaci wybuchów gniewu i działań agresywnych.
Chory popada w gniew z błahej przyczyny lub bez uchwytnego powodu, jak w przypadku endogennych zmian nastroju w padaczce (T. Bilikiewicz) .
Nastrój dysforyczny jest charakterystyczny przede wszystkim dla organicznych chorób mózgu.
Występuje w padaczce, w stanach pourazowych, w niedorozwoju, charakteropatii, a również w histerii, zespołach maniakalnych i schizofrenii.
Dysforia w pewnych przypadkach trwałych zaburzeń osobowości stanowi nastrój podstawowy, który ulega w pewnych okresach spłyceniu, lub-przeciwnie występuje z większą wyrazistością.
W niektórych sprawach organicznych chory zatraca kontrolę nad reakcjami emocjonalnymi: przybierają one wówczas postać gwałtownych reakcji gniewu z podnieceniem ruchowym i słownym.
Takie epizodyczne wyładowania nie kontrolowanego afektu noszą nazwę nietrzymania afektu (incontnenta ujfcmw) .
Opisany poprzednio afekt patologiczny okazuje się w części przypadków, jak na to zwraca uwagę 1.
Wdowiak, nietrzymaniem afektu u charakteropaty.
Apatia (qpuhia) oznacza obniżenie zainteresowań i aktywności, a zarazem pewne przygnębienie i poczucie rezygnacji.
Apatia bywa doznawana przez ludzi zdrowych, występuje również w nerwicach.
Chory skarży się na przykrą zmianę nastroju, wskazując na osłabienie dawnych zainteresowań i obniżenie chęci do działania.
Charakterystyczna jest w pełni krytyczna ocena zmian własnego stanu psychicznego.
Mimo skarg na zobojętnienie, chorzy przejawiają zwykle niepokój o swoje zdrowie, upatrując jego pzgorszenie w obniżeniu zainteresowań i w zniechęceniu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • nastrój dysforyczny
 • dysforyczny
 • dysforia
 • stany dysforyczne
 • nastruj
 • dysforyczny nastrój
 • dysforyczność
 • zachowania dysforyczne
 • dysforyczną
 • stan dysforyczny
 • zaburzenia dysforyczne
 • reakcje dysforyczne
 • nastrój dysfotyczny
 • reakcja dysforyczna
 • @valdel com
 • osobowość dysforyczna
 • nastrój dysforyczny wikipedia
 • stan dysforii
 • @valdel com loc:NL
 • dysforia leczenie
 • co jest nastrój dysforyczny
 • @valdel com loc:LT
 • nastrój dysforyczny;
 • nastrojem dysforycznym
 • emocje dysforyczne
 • co to jest dysforia
 • zespol dysforyczny
 • afekt dysforyczny
 • stany dysforii
 • reakcja depresyjno dysforyczna
 • leczenie dysforii
 • dysforia psychologia
 • dysforyczne
 • zachowanie dysforyczne
 • dysforia psychologii
 • dysfotyczny
 • nastruj dysforyczny
 • zespół dysforyczny
 • co to jest nastrój dysforyczny
 • reakcje depresyjno dysforyczne
 • nastroje dysforyczne
 • nastrój co to jest
 • stany dysfotyczne
 • nastrój depresyjno dysforyczny
 • postać dysforyczna
 • google
 • co to znaczy dysforia
 • dysforia reakcje
 • nastrój gniewliwy
 • co to znaczy dysforyczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Hormon miłości
Epidemiologia i ryzyko zachorowania.
Psychozy schizofreniczne.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o zapobieganiu narkomanii
Układ hormonalny a aktywność i emocje
Naprzemienne przyjmowanie środków psychoaktywnych.
Lotne rozpuszczalniki organiczne(środki wziewne).
Nikotyna.
Psychodeliki i wyobraźnia
Halucynogeny.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 30, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna