Często używane, a raczej nadużywane, słowo, depresja | Psychologia kliniczna

Często używane, a raczej nadużywane, słowo, depresja

oznacza (psychotyczny) zespół depresyjny i nie powinno być stosowane w znaczeniu przygnębienia nerwicowego lub fizjologicznego.
Obniżony nastrój (lub inaczej obniżone samopoczucie) jest zasadniczym, tj.niejako osiowym, objawem zespołu depresyjnego i może osiągnąć znaczną wyrazistość.
Typowy zespół depresyjny i jego odmiany omówiono w innym podrozdziale (str. 9 Q.
Podwyższony nastrój (memwuu) , jako objaw psychopatologiczny, osiąga różny stopień.
Jeżeli podwyższenie nastroju jest umiarkowane, to przypomina radość przejawianą przez człowieka zdrowego.
Nastrój wybitnie podwyższony, w przypadku zespołów hipomaniakalnych, a zwłaszcza maniakalnych, wyraźnie różni się od wesołości fizjologicznej, i to nie tylko stopniem: psychotyczne, skrajne podwyższenie nastroju łączy się zwykle z drażliwością, i to znaczną.
Zespoły maniakalne omówiono na str. 92.
Umiarkowane podwyższenie nastroju, charakterystyczne dla chorób psychicznych uwarunkowanych zmianami organicznymi, nosi nazwę euforii (eqphzria) .
Chory doznaje uczucia zadowolenia, pogody i beztroski, przejawiając brak krytycyzmu wobec swego stanu chorobowego.
Euforia występuje min.w stwardnieniu rozsianym, w porażeniu postępującym, w psychozach miażdżycowych.
Podobne zaburzenie nastroju, tj.moria, jest charakterystycznym objawem dla guzów płatów czołowych oraz następstw mechanicznego uszkodzenia tej okolicy.
W przypadku marli w zachowaniu chorego uderza nie tylko wzmożony nastrój, ale wesołkowaterozbawienie, dowcipkowanie, brak dystansu i powściągania działań popędowych.
Dysforia (dvwznd) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • www co oznacza slowo dysforia
  • podwyższony nastrój
  • slowo depresja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

c. Zachowanie i samoregulacja ośrodkowa
Każde zadanie stanowi pewien wzór, w którym znajduje się luka a badany ma ją wypełnić jednym z sześciu podanych poniżej wzoru wycinków o wzorze mniej lub bardziej podobnym do wzoru całości.
Trzecia część wyniku badania zawiera właściwe rozpoznanie,
DZIECI UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO
c. Korygowanie wykroczeń przeciw regulaminowi
Interpretacja: Przyczyny zaburzeń w zachowaniu Marka są złożone.
7. Psychologiczna problematyka resocjalizacji
Mówienie w sytuacji prostego dialogu na tematy dotyczące chorego.
Z tego punktu widzenia mózg nie jest zespołem odrębnych "ośrodków" bądź funkcjonalnie niezróżnicowaną masą tkanki nerwowej.
Podobnie ma się rzecz w przypadku diagnozy funkcjonalnej.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 30, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna