Afekty. | Psychologia kliniczna

Afekty.

Silne wzruszenie nosi nazwę afektu.
Jest to stan fizjologiczny.
Człowieka może np.ogarnąć silne wzruszenie na widok brutalnie bitego dziecka.
Afekt charakteryzuje się nagłym początkiem, znacznym natężeniem, wyraźnymi objawami wegetatywnymi oraz obniżeniem (nie dotyczącym na równi wszystkich przypadków) zdolności logicznego myślenia, krótkim czasem trwania oraz znużeniem po ustąpieniu afektu.
W określeniu wzruszenia i silnego wzruszenia wskazano, że obniżenie zdolności logicznego myślenia nie zawsze występuje wyraźnie.
Otóż takie emoje jak gniew (zwłaszcza silny) zaburzają zwykle zdolność trzeźwej i krytycznej oceny sytuacji uraz własnego działania: podzbnie oddziałuje strach, jednak nie we wszystkich przypadkach.
Czasem strach, nawet silny, obniża tylko nieznacznie zdolność jasnego myślenia i rzeczowej oceny sytuacji.
Nawiasem mówiąc, tego rodzaju zachowanie w chwili przeżywania strachu świadczy o dużej odporności na stres.
Częściej jednak silne wzruszenie upośledza zdolność logicznego myślenia, a nadto możliwość kontroli i pohamowania własnych czynów.
Ma tu istotne znaczenie w orzecznictwie sądowa-psychologicznym.
Stwierdzenie bowiem, że oskarżony działał pod wpływem silnego wzruszenia (lub pod wpływem, silnego wzburzenia”, jak to formułuje kodeks karny) , ograniczającego zdolność kierowania swym postępowaniem, może być podstawą innej kwalifikacji prawnej czynu niż wówczas, gdy oskarżony swoim postępowaniem kierował swobodnie.
Poniżej, przystępując dz omówienia zaburzeń procesuw emocjonalnych, scharakteryzowano afekt patologiczny.
Otóż nazwy dotychczas użyte, tj.wzruszenie, silne wzruszenie (afekt) oraz afekt patologiczny, sugerują pewną ciągłość i zdają się wskazywać na zachodzące tu różnice ilościowe, coraz to głębsze.
Tak reż jest istotnie, jednak różnice dotyczą nie tylko zmian ilościowych.
Afekt patologiczny, występujący bardzo rzadko, jest jakością odrębną, stanem psychotycznym, mimo że poszczególne cechy tego stanu przypominają wzruszenie, co wymaga wnikliwego rużnicowania.
Afekt patologiczny należy do krótkotrwałych stanów psychotycznych stanowi więc epizod chorobowy.
Podłożem afektu patologicznego jest najczęściej uszkodzenie mózgowia.
Klinicznie afekt patologiczny charakteryzuje się zwężeniem pola świadomości zaburzeniami o cechach stanu pomrucznego.
Typowe obtdw**o*1) nagły początek: afekt patologiczny występuje jako reakcja na bodziec sytuacyjny, jakim może być np.kłótnia, obraza itp., ale gwałtowność i siła działania są w rażący sposób niewspółmierne w stosunku do bodźca 2) burzliwy przebieg z silnym wyładowaniem ruchowym i często niszczeniem rzeczy znajdujących się w zasięgu ręki, w czym znajduje wyraz typowe dla afektu patologicznego działanie agresywne: 3) objawy wegetatywne bardzo silnie wyrażone: 4) krótki czas trwania: 5) silne znużenie po wygaśnięciu afektu prowadzące zwykle do snu: 6) całkowita niepamięć (lub wyspy pamięciowe) , czasem niepamięć wsteczna.
Lęk (wnozws, pmor, mwzr) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • afekt fizjologiczny
 • afekt patologiczny
 • rodzaje afektu
 • afekt psychologia
 • afekt rodzaje
 • afekty
 • afekt fizjologiczny patologiczny
 • rodzaje afektów
 • silne wzruszenie
 • Co to jest afekt
 • afekt fizjologiczny a patologiczny
 • wzruszenie psychologia
 • afekt patologiczny leczenie
 • co to sa afekty
 • afekt rodzaje psychologia
 • działanie w afekcie psychologia
 • afekt patologiczny psychologia
 • afekt patologiczny psycholog
 • afekt patologiczny afekt fizjologiczny
 • wzruszenia psyhologia
 • afekt na podłożu patologicznym
 • czy w schizofrenii jest afekt patologiczny
 • yhse-gt
 • jak leczyć silne wzruszenie
 • wzruszenie afekt
 • kłótnia afekt
 • pisać w afekcie
 • silne wzburzenie jako afekt fizjologiczny
 • rodzaje afektu psychologia
 • silne wzruszenie nosi nazwę afektu
 • Wzruszenia psychologia
 • silny afekt
 • czyn w afekcie
 • afekt patologiczny w prawie karnym
 • afekt fizjologicznh
 • afekt fizjologiczny i patologiczny
 • afekt fizjologiczny to stan emocjonalny czy psychiczny?
 • afekt opinia psychologiczna
 • afekt patologiczny a opinia psychologa
 • afekt
 • afekt patologiczny na czym polega objawy przyczyny
 • afekt patologiczny niszczenie przedmiotow
 • afekt patologiczny zdjęcia
 • afekt patologoczny
 • afektpatologiczny
 • afekty coto jest
 • cechy afektow
 • co to jest afekt patologiczny
 • afekt fizjilogIcNy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Stymulacja mózgu a stany świadomości
Stan przewlekłego zatrucia charakteryzuje się niezbornością ruchową, agresywnością, zmiennością nastroju, aż do dysforii.
Środki nasenne i uspokajające.
Kanabinole.
Reakcje psychiczne pacjenta na rehabilitację mózgu.
Konieczne bywa podawanie naloksonu.
Opiaty.
U chorych z rozpoznaniem psychoz schizofrenicznych
Uczenie się układu autonomicznego
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 29, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna