Nastroje są to stany emocjonalne o nieznacznym natężeniu i stosunkowo długim okresie trwania. | Psychologia kliniczna

Nastroje są to stany emocjonalne o nieznacznym natężeniu i stosunkowo długim okresie trwania.

W części przypadków, według subiektywnej oceny, są to stany bezprzedmiotowe, nie odnoszące się do niczego określonego.
Na przykład człowiek nie wiedzieć czemu popada w przygnębienie lub rozdrażnienie i wówczas już sama obecność ludzi staje się irytująca, a kłopoty, choć nienowe, wydają się poważniejsze niż dotąd.
Analiza wydarzeń poprzedzających zmianę samopoczucia i zwrócenie uwagi na drobne przykrości, , prawie że zapomniane”, może czasem wskazać na faktyczną przyczynę podobnego nastroju.
Równie ważne jest uwzględnienie stanu somatycznego.
Stwierdzenie np.nieznacznej duszności wysiłkowej, obniżonego stężenia glukozy we krwi lub zaburzeń jelitowych prowadzi nieraz do ustalenia przyczyny nastroju pozornie bezprzedmiotowego.
W stanach chorobowych, przede wszystkim w zespołach depresyjnych, obniżenie nastroju jest znaczne i często utrzymuje się długo, np.przez wiele miesięcy.
Również chorobliwie podwyższony nastrój (w zespołach maniakalnych) osiąga skrajną wyrazistość.
Wzruszenia, np.gniew, strach, radość, rozpacz, to stany emocjonalne charakteryzujące się zwykle nagłym początkiem, zaznaczonymi objawami wegetatywnymi, obniżeniem (w części przypadków) zdolności logicznego myślenia oraz krótkim czasem trwania.
Wzruszenie może osiągnąć różne natężenie-od stosunkowo nieznacznego, jak w przypadku odnalezienia ulubionej zabawki z dzieciństwa, do bardzo WyNtTCjO.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • stany emocjonalne psychologia
  • nastroje emocjonalne
  • stan emocjonalny o nieznacznym natężeniu i stosunkowo długim czasie trwania to

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Psychologia kliniczna - 13
PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W OCENIE OLIGOFRENII
Psychogram testu Wechsiera (objaśnienia w tekście)
Respirografia - pomiar częstości oddechów
Transakcję stresową można przedstawić następująco:
Stres biologiczny i psychologiczny
Aspekt psychologiczny
Kwestionariusz Typów Rannych - wieczornych J. A. Horne’a i O. O’stberga.
Badania nad jądrami wnoszą wiele ważnych fatów:
Rytmy około dobowe i ich konsekwencje behawioralne

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 29, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna