Spostrzegłem trafnie, ale przypomniałem sobie w sposub zniekształcony’: są to wówczas złudzenia pamięciowe. | Psychologia kliniczna

Spostrzegłem trafnie, ale przypomniałem sobie w sposub zniekształcony’: są to wówczas złudzenia pamięciowe.

Złudzenia pamięciowe występują u ludzi zdrowych, jak również stanowią objaw psychopatologiczny.
Przyczyną złudzeń pamięciowych bywa postawa niechęci, wrogości, uwielbienia lub też wzruszenie, zwłaszcza silne, nie związane z trwałymi wyznacznikami zachowania, tj.postawami.
Złudzenia pamięciowe uwarunkowane zmianami chorobowymi mają swe bezpośrednie podłoże w zaburzeniach emocji i treści myślenia.
Złudzeń pamięci doznają mJn, chorzy w stanie maniakalnym, a również pogrążeni w depresji.
Częściej jednak psychopatologiczne złudzenia pamięci są wyrazem unjeniowego zniekształcenia wspomnień.
Innym pojęciem psychopatologicznym są omamy pamięciowe.
Polegają one na przeświadczeniu chorego o realności przeżyć, których nie doznał lub które wystąpiły jedynie w wyobraźni.
Pacjentka zdradzająca omamy pamięciowe skarży się np., że w szpitalu, w nocy jest napastowana przez mężczyzn: chory opowiada ze szczegołami, jak został awansowany i odznaczony na polu bitwy za niezwykłe czyny, aczkolwiek nigdy nie brał udziału w działaniach wojennych.
Omamy pamięciowe występują w psychozach schizofrenicznych, również w chorobach infekcyjnych przebiegających z zaburzeniami psychicznymi, m in.w durze brzusznym, zimnicy, oraz niekiedy w przypadkach zatruć, np.talem.
Do paramnezji zalicza się również złudzenia pamięciowe ustożsamiające.
Polegają one na poczuciu znajomości sytuacji nowej, a więc nie przeżytej nigdy poprzednio.
Objawy te noszą nazwy, już przeżytego” (deja vecu) i, już widzianego” (dćja yu) .
Analogiczne objawy, rzadziej wyróżniane, to objawy, już pomyślanego” (leja pensee) i “już słyszanego” (deja entendu) .
W przeciwieństwie do wymienionych postaci zafałszowania pamięci, czasem pojawia się poczucie obcości w sytuacji znanej (jamais vu) .
Złudzenia pamięciowe utożsamiające występują w formie napadowej w przypadkach padaczki skroniowej.
Na związek deja vu z padaczką zwrócił już uwagę M.
Jackson w swych pracach z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, trafnie zauważając, co i dzisiaj wyraźnie się podkreśla, że dćja vu i objawy zbliżone występują również u ludzi zdrowych.
Znużenie i inne czynniki astenizujące bywają jedną z ich przyczyn.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • złudzenia pamięciowe
 • objaw spostrzegania w psychopatologi
 • psychologia-kliniczna likala com spostrzeglem-trafnie-ale-przypomnialem-sobie-w-sposub-znieksztalcony-sa-to-wowczas-zludzenia-pamieciowe
 • psychologia-kliniczna cba pl spostrzeglem-trafnie-ale-przypomnialem-sobie-w-sposub-znieksztalcony-sa-to-wowczas-zludzenia-pamieciowe
 • zludzenie pamieciowe
 • złudzenie pamięciowe
 • deja vu złudzenia
 • psychologia-kliniczna cba pl 237
 • www złudzenie pamięciowe
 • zaburzenia pamięciowe jamais vu
 • zludzenia pamięciowe psychologia
 • zludzeniepamieciowe
 • zniekształcenia wspomnień
 • złudzenia i omamy pamięciowe
 • złudzenia pamięciowe nazwa

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY
PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY
KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH
VII. ZASADY KOŃCOWE
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU
III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 27, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna