Kolejne, wielokrotne powtarzanie jakiegoś słowa nosi też nazwę iteracji. | Psychologia kliniczna

Kolejne, wielokrotne powtarzanie jakiegoś słowa nosi też nazwę iteracji.

Objaw ten jest charakterystyczny zwłaszcza dla zaburzeń uwarunkowanych zmianami organicznymi.
Na przykład skrajne przyspieszenie toku myślenia w stanie maniakalnym, tj.gonitwa myślowa wyrażająca się słowotokiem (logorrwew) , świadczy nie tylko c tym, że chory myśli bardzo prędko, ale i o tym, że jego poznanie rzeczywistości jest spłycone.
Nadmiernie szybki potok myśli uniemożliwia głębszą analizę faktów i związków, jakie między nimi zachodzą, a współwystępowanie sądów sprzecznych (por.niżej-ambisentencja) -aczkolwiek typowe dla rozkojarzenia myślenia (T.
Bilikiewicz) -jest przejawem wyraźnych zaburzeń treści myślenia.
W związku z tymi uwagami, które odnoszą się nLm, do zaburzeń myślenia omówionych w końcowej części tego podrozdziału, nasuwa się wniosek, że zaburzenia toku myślenia i treści mogą się ściśle ze sobą łączyć, przenikając się w sposób trudny do oddzielenia.
Dlatego, badając chorego i słuchając jego wypowiedzi, musimy czasem zadać sobie pytanie, w jakiej mierze jego słowa wyrażają zaburzenia tzku myślenia, a w jakiej mierze zaburzenia treści.
Lepkość myślenia jest cechą charakterystyczną zwłaszcza dla otępienia padaczkowego.
Ta właściwość myślenia jest też nazywana w i s koty c z n o i c i ą (wrczriwr czgiamzmr) , polega na, przywieraniu”do jednego tematu: chory przy nim trwa nadmiernie długo i podaje wiele mało istotnych szczegółów.
Mówiący zdaje się krążyć w miejscu, a podawane przez niegz szczegóły nie wzbogacają treści, lecz czynią ją mało przejrzystą, jakby zatartą.
Zbliżoną nieprawidłowością jest rozwlekłość myślenia, które charakteryzuje się przede wszystkim wprowadzeniem wątków ubocznych oddalających od tematu zasadnicznegu, a nawet prowadzących dc jego zagubienia.
Rozwlekłość myślenia jest zwykle uwarunkowana zmianami organicznymi, m in.występuje w otępieniu starczym.
Myślenie autystyczne jest zaburzeniem myślenia typowym dla schizofrenii razem z rozkojarzeniem myślenia oraz upzśledzeniem życia uczuciowego zaliczamy je do objawów osiowych schizofrenii.
Samo jednak określenie, myślenie autystyczne”nie wyczerpuje treści tej nieprawidlzwuści, toteż częściej posługujemy się terminem autyzm (aÓiwuo: od gr, mwwr-sam) , który oznacza myślenie autystyczne, ale także określoną postawę przyjmowaną przez chorego wobec otoczenia i wobec własnych doznań.
Postawu ta wyraża się odsuwaniem od rzeczywistości-tj.de re i z me m (dereisnue) -ktćrą chory odbiera w sposób zmieniony i przechodzi jakby mimo niektórych jej przcjawżw.
Przedmiotem myśli chorego są przede wszystkim jego własne doznania, w tym objawy psychotyczne świadczące o głębokim zaburzeniu procesów poznawczych.
Niknie prawidłowe poczucie rzeczywistości, pogłębia się dystans między chorym a otaczającymi go ludźmi i ich światem.
Z chorym przejawiającym wyraźny autyzm trudno jest nawiązać kzntakr.
Pacjent zdaje się tkwić w innym świecie, zaprzątnięty treścią urojeń i omamćw lub innych przeżyć psychotycznych.
Jest to charakterystyka bardzo wyraźnego autyzmu.
W wielu jednak przypadkach schizofrenii, zwłaszcza w początkowym jej okresie, ale także (co należy podkreślić) w schizofrenii trwającej kilka i więcej lat, autyzm nierzadko występuje łącznie z synton ją (od gr, .vM-razem i rćwcw-napięcie) .
Oznacza to, że chory wobec niektćrych osób i w pewnych sytuacjach, np.wobec matki, ojca, własnego dziecka i w środowisku domowym, przejawia zdolność (czasem nawet potrzebę) uczestniczenia w niektórych wydarzeniach realnego świata.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • lepkość tematyczna
 • lepkość myślenia
 • wielokrotne powtarzanie słów
 • powtarzanie slow schizofrenia
 • powtarzanie slow przez doroslego
 • psychologia-kliniczna likala com 231
 • psychologia-kliniczna likala com kolejne-wielokrotne-powtarzanie-jakiegos-slowa-nosi-tez-nazwe-iteracji
 • gafajocy kot powtarzanie slowa
 • psychologia powtarzanie slow
 • czeste powtarzanie slowa co?
 • wielokrotne powtarzanie słów przez dziecko
 • powtarzanie jednego słowa
 • powtarzanie slow jaki to objaw
 • powtarzanie jednego slowa
 • rozwlekłość myślenia a lepkość myślenia
 • powtarzanie slow innych osob
 • powtarzanie jednego slowa u trzy latkow
 • powtarzanie slow
 • powtarzanie slow swojego rozmowcy
 • powtarzanie slowa nie u dzieci
 • wielokrotne powtarzanie słow w myślach
 • powtarzanie słów
 • powtarzanie słów w schizofrenii
 • powtarzanie słow w wierszach
 • powtarzanie słow zaburzenia
 • powtarzqniw wlasnymi slowami slow rozmowcy
 • powtazanie slow tworzacych inne slow
 • psychologia powtarzanie wyrazow
 • rozwlekłość
 • lepkosc tematyczna w padaczce
 • ciche powtarzanie slow
 • czeste powtarzanie jednego slowa
 • czeste powtarzanie niektorych glosek
 • czeste powtarzanie słowa
 • iteracja powtorzenie dzialu
 • iteracja słów psychologia
 • iteracje slow
 • lepkość myślenia objaw
 • lepkość myśłenia
 • lepkość tematyczna oznacza
 • powtarzanie sie słów w sobie
 • lepkosc tematycznie
 • nadmierna lepkość myślenia
 • nadmierne powtarzanie słowa
 • neurologia powtaezanie jednego slowa
 • podczas rozmowy powtarzanie slowa wielokrotnie to
 • powtarzanie dlugo wyrazu
 • powtarzanie jakiegoś słowa
 • powtarzanie jakiegoś słowa podczas rozmowy
 • ciągłe powtarzanie słowa wiesz

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Konsultacja psychiatryczna.
Psychiatria konsultacyjna.
Pacjent dokonujący samouszkodzenia Aktywność samobójcza.
Pacjent z zachowaniami agresywnymi, gwałtownymi.
Pacjenci uzależnieni od innych związków psychoaktywnych.
Depresja.
Zaburzenia lękowe.
Zespoły otępienne (przewlekły zespół psychoorganiczny).
Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym.
Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 25, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna