Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych. | Psychologia kliniczna

Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.

Nastawienie odnoszące jedynie nieco przypomina urojenia i nie świadczy o patologii.
Urojenia oddziaływania polegają na przeświadczeniu chorego, że na jego ciało lub umysł ktoś oddziałuje, czy to bezpośrednio, czy za pomocą jakichś aparatów.
Chory czuje się np.hipnotyzowany lub odczuwa naświetlanie, elektryzowanie (co może być także wyrazem omamów dotykowych) , a myśli jego są wykradane, bądź przeciwnie, doznaje nasyłania obcych myśli z zewnątrz.
Urojenia owładnięcia nie różnią się wyraźnie od poprzednich.
Chory czuje, że działa nań jakaś siła, często tkwiąca w nim samym, jest nią owładnięty, myśli nie przebiegają swcbodnie, są narzucane wbrew woli chorego, podobnie jak i wyobrażenia, które nasuwają się uparcie i niejako automatycznie (objaw automatyzmu psychicznego) , bez udziału chorego lub wbrew jego chęciom.
Urojenia owładnięcia, tej i podobnej treści, mogą występować wraz z pseudohalucynacjami, tworząc zespół Kandinskiego i Clerambaulta (por.str.
95) .
Dla ścisłości dodać należy, że już w samym pojęciu pseudohalucynacji mieści się, jako jego cecha, poczucie obcości nasuwujących się myśli i wyobrażeń.
Urojenia owładnięcia i oddziaływania występują stosunkowo często w psychozach schizofrenicznych, podobnie jak i urojenia odnoszące: te ostatnie są również objawem wielu innych chorób psychicznych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • urojenia odnoszące
 • urojenia owladniecia
 • urojenia owładnięcia
 • jak odróznic urojenia od
 • nastawienie urojeniowe
 • psychologia-kliniczna likala com od-urojen-odnoszacych-nalezy-odroznic-nastawienie-odnoszace-ktore-wystepuje-nieraz-u-ludzi-zdrowych
 • nastawienie odnoszące
 • mysli iwyobrazenia urojeniowe
 • nastawienia odnoszace
 • cecha urojen
 • oddziaływanie odnoszące
 • odnoszące urojenia
 • urojenia a nastawienia urojeniowe
 • urojenia oddziaływania
 • jak odroznic urojenia
 • czy w urojeniach sa wyobrazenia
 • co to jest nastawienie odnoszące

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Prawo Fechnera – siła wrażenia zmienia się wprost proporcjonalnie do logarytmu bodźca.
Chwiejność emocjonalna
Apatię należy wyraźnie odróżnić od stępienia uczuciowego.
Nastrój dysforyczny,
Zmysły – agendy mózgu
Często używane, a raczej nadużywane, słowo, depresja
Strach i lęk są emocjami, które bywają przeżywane przez ludzi w pełni zdrowych.
Afekty.
Nadszedł wreszcie dzień przyjścia na świat nowego życia.
Nastroje są to stany emocjonalne o nieznacznym natężeniu i stosunkowo długim okresie trwania.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 21, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna