Podział urojeń według treści. | Psychologia kliniczna

Podział urojeń według treści.

Urojenia prześladowcze należą do najczęstszych urojeń.
W poszczególnych przypadkach wypowiedzi chorych różnią się znacznie, ale pozostaje zawsze cecha wspólna, tj.głębokie przeświadczenie chorego, że jest on prześladowany.
Czasem chory wyraźnie wskazuje osoby, które-według niego-szkodzą mu bądź jego rodzinie, pragną pozbawić go zdrowia, otruć, dążą do jego zniszczenia.
W innych przypadkach chory nie określa bliżej domniemanych wrogów, , wyczuwa”jednak grożące mu niebezpieczeństwo.
Liczba osób objętych kręgiem urojeniowym bywa bardzo różna-od jednej osoby do dziesiątek czy setek osób.
Bywają to osoby z najbliższej rodziny chorego, jego znajomi, ale również ludzie obcy.
Nierzadko chory-co jest wyrazem nie tylko urojeń prześladowczych, ale i odnoszących niemal na każdym kroku spostrzega ludzi, w których rozpoznaje swoich prześladowców, np.osoby go śledzące.
W niektórych przypadkach chorzy czują się prześladowani nie przez ludzi, lecz przez siły tajemne, np.przez szatana.
Diabeł jednak, w treści urojeń, pojawia się dzisiaj znacznie rzadziej niż jeszcze przed kilkudziesięcioma łaty.
Natomiast jak w życiu ludzi zdrowych, tak i w treści urojeń-występują elementy właściwe współczesności: jedna z chorych cierpiących na psychozę starczą uciekała z domu w obawie, że zostanie umieszczona w obozie kosmonautów.
Urojenia wyjątkowo występują jako jedyny objaw psychotyczny, dość często natomiast łączą się z omamami.
Doznawanie omamów zwykle pogłębia jeszcze urojeniowe przekonania chorego.
Na przykład omamy słuchowe mogą być dla chorego niewzruszonym dowodem słuszności jego podejrzeń, zwłaszcza w przypadkach, gdy słyszy głosy donoszące o zbliżającym się niebezpieczeństwie lub zdaje się dań docierać rozmowa wrogów naradzających się nad sposobem zgubienia go.
Podobnie omamy smakowe i węchowe są często-według mniemania chorego-wymownym świadectwem działania na jego szkodę, a przede wszystkim dowodem zatruwania jego organizmu.
Urojeń nie daje się podważyć ani perswazją, ani przedstawieniem dowodów ich blędności.
Jest to cecha znamienna dla wszystkich postaci urojeń, aczkolwiek i ta ich właściwzść występuje z różną wyrazistością.
Urojenia zazdrości, bliskie urojeniom prześladowczym, przybierają nieraz formę urojeniową interpretacji wydarzeń rzeczywistych, zwykle drobnych, codziennych, a poczytywanych za dowody zdrady.
Serdeczne zdnoszenie się do chorego uznaje zn za prćbę wprowadzenia go w błąd, odwrócenia uwagi od ukrywanych przed nim potajemnych schadzek.
Postawa nieco powściągliwa to wyraz braku przywiązania uczuciowego i widomy dowód związania się z kimś innym.
Podejmowane rozmowy, próby wyjaśnień czy też milczenie na równi zostają interpretowane według żywionego przekonania o niewierności.
Chory, wyczytuje”z oczu współmałżonka, z jego wyrazu twarzy oznaki miłości kierowanej ku swoim rywalom.
Urojenia zdrady małżeńskiej są charakterystyczne dla paranoi alkoholowej, ale występują i w innych chorobach psychicznych, np.w psychozach starczych i czasem w schizofrenii.
Urojenia hipochondryczne polegają na nieuzasadnionym przeświadczeniu u chorobie niszczącej organizm.
Czasem chory w sposób uojeniowy tłumaczy fizjologiczne doznania ustrojowe, w których dopatruje się oznak groźnego cierpienia, lub też ma miejsce urojeniowa interpretacja omamćw bólowych i czucia ustrojowego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychologia kliniczna
 • Chory z urojenia
 • podział urojeń
 • urojenia według treści
 • urojenia starcze
 • urojenia i ich podział
 • urojenia
 • technika behawioralno-poznawcza
 • pamięć robocza
 • starcze urojenia
 • psychozy starcze
 • test psychologiczny rotacja wyrazu
 • testy organika psychologia
 • psychologia kliniczna podzial
 • psychologia kliniczna zdrady
 • urojenia zdrady małżeńskiej
 • urojenia-podział
 • urojenia wedlug tresci
 • oznaki zdrady małżeńskiej
 • psychoza starcza
 • urojenia prześladowcze forum
 • podział urojeń wg treści i budowy
 • nerwice-artykuł
 • Leiter partinghton
 • test
 • organika psychologia kliniczna
 • urojenia zdrady
 • psychoza starcza urojenia objawy
 • psychoza starcza urojenia
 • test psychologiczny na organikę
 • test psychologiczny leitera opis wyników
 • test organika psychologiczny na czym polega
 • psychoza urojenia
 • test bendera a calkowita niezdolnosc do pracy
 • psychozy starcze forum
 • terapia psychologiczna organika
 • psychologia-test bendera
 • co to jest organika w psychologii
 • napisać budowe przypadku na psychologie kliniczną
 • nawroty alkoholowe a zdrada współmałżonka
 • objawy zdrady małżeńskiej
 • organika - psychologia kliniczna
 • wypowiedzi charakterystyczne dla organików
 • pamięc neurotansmitery
 • pdychologia organika
 • podział psychologii według
 • co to jest test połaczeń l partington
 • problematyka urojeń
 • przeszczep ezogenny
 • oznaki zdrady żony psychologia

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Brak aktywności i bezczynność chorzy usprawiedliwiają różnymi dolegliwościami hipochondrycznymi.
Postacie kliniczne.
Budowa kości :
Dysfunkcja społeczna.
Wskazują na to badania retrospektywne.
Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 November 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna