Uwagi ogólne o procesach poznawczych i zaburzeniach spostrzegania. | Psychologia kliniczna

Uwagi ogólne o procesach poznawczych i zaburzeniach spostrzegania.

Orientacja w otaczającym świecie jest możliwa dzięki zdolności organizmu dn odbierania i analizowania docierających do niego bodźców.
Powstąjące pod ich wpływem spostrzeżenia, np.wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne, odgrywają istotną rolę w procesie poznawania rzeczywistości: stanowią spostrzeżeniowe poznawanie świata.
Szczególna rola w procesach poznawczych przypada myśleniu, zwłaszcza myśleniu problemowemu, które umożliwia nie tylko bliższe poznanie spostrzeganych przedmiotów, ale również rozszerza poznanie o nowe informacje.
Obszerna dziedzina procesów poznawczych, od sprawnego funkcjonowania których zależy przystosowanie jednostki do środowiska i jej skuteczne działanie, obejmuje również pamięć, w sensie gromadzenia informacji i ich odtwarzania.
Nabyła wiedza i doświadczenie wpływają wyraźnie na treść poznania spostrzeżeniowego i myślowego.
Wpływ ten przejawia się m in.tym, że człowiek na podstawie przyswojonych informacji trafnie rozpoznaje znane przedmioty, jego spostrzeżenia są bogatsze, łatwiej również zyskuje orientację w nowym środowisku.
Wrażenie jest to elementarne zjawisko psychiczne, które polega na odzwierciedleniu cechy przedmiotu działającego na receptor.
Wrażenie jest zatem poznawczym zjawiskiem (procesem) psychicznym: powstaje ono na skutek działania na receptor przedmiotu, a ściślej-bodźca określonego rodzaju.
Lekki nacisk szpilką na powierzchnię skóry wywołuje wrażenie dotyku.
Nacisk silniejszy wywołuje wrażenie bólu.
Probówki z wodą o różnej temperaturze stykające się z powierzchnią skóry, srają się źródłem wrażeń termicznych (ciepła lub zimna) bądź jedynie dotyku, jeżeli temperatura wody jest zbliżona do temperatury powierzchni ciała.
Osoba dostrzegająca ciemny punkt lub barwną plamę doznaje wrażenia wzrokowego.
Potrącenie struny skrzypiec wywołuje wrażenie słuchowe.
Są to przykłady wrażeń, które odzwierciedlają, jak każde wrażenie, tylko jedną właściwość działającego przedmiotu-jego masę, temperaturę bądź barwę, czy też zapach, natężenie dźwięku lub inną cechę.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • proces percepcyjny
 • procesy poznawcze i ich zaburzenia w chorobach psychicznych
 • ogólna charakterystyka procesów poznawczych
 • zaburzenia spostrzegania - psychologia
 • google rola uwagi w procesach poznawczych
 • leczenie zaburzenia spostrzegania
 • ogólne wiadomośći o procesach poznawczych
 • ogólne zdolności poznawcze
 • proces odtwarzania i zaburzenia w icj funkcjonowaniu
 • procesy poznawcze człowieka zaburzenia
 • procesy poznawcze ogólna charakterystyka
 • rola procesów poznawczych w poznawaniu
 • rola uwagi w procesach poznawczych
 • wrażenie w procesie percepcyjnym
 • zaburzenia procesów poznawczych w chorobach psychicznych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.
Planowanie.
Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Pmela (będzie o nim jeszcze mowa) .
Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.
Humanizacja nie może więc polegać wyłącznie na wykładach, odczytach, referatach i publikacjach,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 16, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna