Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego. | Psychologia kliniczna

Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego.

Objawy (swqmcmww) zaburzeń psychicznych wykazują dużą różnorodność: ujmując je łącznie, a zatem posługując się nazwą o bardzo szerokim zakresie, używamy określenia-objawy psychopatologiczne.
Stwierdzenie, że chory wykazuje objawy psychopatologiczne, jest poprawne, ale bardzo ogólnikowe i znaczy tyle tylko, że chory zdradza zaburzenia psychiczne, które nie zostały bliżej określone.
Należy unikać popełnianego błędu, który polega na używaniu określenia objaw, psychiczny”zamiast, psychopatologiczny”.
Do objawów psychopatologicznych zalicza się: objawy chorób psychicznych czyli psychotyczne (prycAsis-choroba psychiczna) , objawy nerwic lub nerwicowe, co oznacza to sarno, objawy zaburzeń osobowości, upośledzenia umysłowego i inne.
Określenie, objaw” (sywzomw) bywa czasem używane zamiennie ze słowem, cecha”, co jednak głównie dotyczy opisu zaburzeń osobowości (np.osobowości psychopatycznej) i niedorozwoju umysłowego.
Oprócz objawu do podstawowych pojęć nozografcznych należy zespół (smdrzmm.
Zespół jest to zbiór objawów, które występują łącznie i przez to są charakterystyczne dla niektórych chorób.
Na przykład na zespół maniakalny, w przypadkach typowych, składają się trzy następujące objawy: podwyższenie nastroju, przyspieszenie toku myślenia, pobudzenie ruchowe.
Zespół ten występuje w przebiegu różnych chorób, ale jest szczególnie charakterystyczny dla choroby afektywnej.
Trafne więc dostrzeżenie nie tylko pojedynczych objawów, ale i zespołów ułatwia ukierunkowanie rozumowania zmierzającego do ustalenia rozpoznania.
A ot nazwy kilku innych zespołów psychopatologicznych: depresyjny, paranoidalny, psychoorganiczny, majaczeniowy.
Te i inne zespoły omówiono dokładniej w końcowej części rozdziału.
Czasem zamiast określenia, zespół”, w tym samym znaczeniu, używa się określenia, stan”, np.stan pomroczny w znaczeniu zespołu pomrocznego.
Powyższa krótka charakterystyka, objawu”oraz, zespołu”wymaga pewnego uzupełnienia.
Otóż można spotkać się z jeszcze jednym określeniem, mianowicie z tzw.symptornokompleksem (Sympromenkomplex) .
Mimo iż w tej nazwie występuje słowo, kompleks” (czmmexio-połączenie, związek) , , symptomokompleks”jest pojęciem bardziej zbliżonym do objawów niż do zespołów.
Na przykład niepokój psychoruchowy, który bywa zaliczany do “symptomokompleksów”, jest tylko jednym z klinicznych przejawów różnych zespołów, m in.zespołu majaczeniowego.
Przysrając na pewne uproszczenie, ale zarazem licząc się z właściwościami różnych zaburzeń stanu psychicznego, będziemy w dalszym tekście wyróżniać jedynie zespoły (syndrzmma) i objawy (symmzmma) , rezygnując z terminu, symptomokompleks”lub traktując go jako nazwę o znaczeniu zbliżonym do objawu Pojęcie wymiaru i proporcji w psychopatologii.
O potrzebie właściwego posługiwania się nazwami poszczególnych objawów wspomniano powyżej.
Każda dziedzina medycyny klinicznej jest związana z nauką o objawach.
Trudno wyobrazić sobie praktyczną działalność lekarza internisty (czy innego specjalisty) bez znajomości tej nauki.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół psychopatologiczny
 • zaburzenia zachowania bpsd
 • zespoły psychopatologiczne
 • pojecie BPSD
 • bpsd zaburzenia zachowania
 • zaburzenia zachowania BPSD to pojęcie stosowane w opisie zespołów
 • zaburzenia zachowania BPSD dotyczy
 • objawy pojecie
 • zachowania psychopatologiczne
 • zaburzenia BPSD TO POJECIE STOSOWANE w opisie zespołów
 • co to znaczy psychoorganiczny
 • objawy psychopatologiczne definicja
 • bpsd znaczenie
 • zespoly psychopatologiczne
 • zaburzenia zachowania -bpsd- to pojęcia stosowane w opisie zespołów
 • psychopatologiczne zespoły objawy
 • syndrom psychopatologiczny pdf
 • zaburzenia zachowania bpbd
 • zaburzenia zachowania BPSD to pojęcie
 • zaburzenia zachowania to pojęcie stosowane w opisie zespołów
 • bpsd zaburzenia zachowania to pojęcie stosowane w opisie zespołów
 • zachowanie psychopatologiczne
 • zespol psychopatologiczny
 • pojęcie objawu i zespołu
 • pojecie objawu
 • BPSD
 • bpsd stosowane w zespole
 • bpsd to zespół
 • bpsd zespole
 • cechy psychopatologiczne
 • co to znaczy słowo przejawy
 • objawów zaburzeń psychicznych bpsd
 • objawy a zespoł psychopatologiczny
 • objawy a zespoły psychopatologiczne
 • objawy psychopatologiczne
 • objawy psychopatologiczny
 • podstawowe objawy psychopatologiczne
 • podstawowe zespoly psychopatologiczne
 • podstawowe zespoły i objawy psychopatologiczne
 • podstawowe zespoły psychopatologiczne
 • bez cech zepołu psychopatologicznego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Badanie kontrastowe układu pływowego mózgu.
Badania neuroradiologiczne.
Metody swoiste: testy psychologiczne i inwentarze osobowości.
Chodzi o kierunek społeczny, oczywiście w skrajnej postaci.
Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.
Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są
Psycholog kliniczny powinien
Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna