Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego. | Psychologia kliniczna

Pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego.

Objawy (swqmcmww) zaburzeń psychicznych wykazują dużą różnorodność: ujmując je łącznie, a zatem posługując się nazwą o bardzo szerokim zakresie, używamy określenia-objawy psychopatologiczne.
Stwierdzenie, że chory wykazuje objawy psychopatologiczne, jest poprawne, ale bardzo ogólnikowe i znaczy tyle tylko, że chory zdradza zaburzenia psychiczne, które nie zostały bliżej określone.
Należy unikać popełnianego błędu, który polega na używaniu określenia objaw, psychiczny”zamiast, psychopatologiczny”.
Do objawów psychopatologicznych zalicza się: objawy chorób psychicznych czyli psychotyczne (prycAsis-choroba psychiczna) , objawy nerwic lub nerwicowe, co oznacza to sarno, objawy zaburzeń osobowości, upośledzenia umysłowego i inne.
Określenie, objaw” (sywzomw) bywa czasem używane zamiennie ze słowem, cecha”, co jednak głównie dotyczy opisu zaburzeń osobowości (np.osobowości psychopatycznej) i niedorozwoju umysłowego.
Oprócz objawu do podstawowych pojęć nozografcznych należy zespół (smdrzmm.
Zespół jest to zbiór objawów, które występują łącznie i przez to są charakterystyczne dla niektórych chorób.
Na przykład na zespół maniakalny, w przypadkach typowych, składają się trzy następujące objawy: podwyższenie nastroju, przyspieszenie toku myślenia, pobudzenie ruchowe.
Zespół ten występuje w przebiegu różnych chorób, ale jest szczególnie charakterystyczny dla choroby afektywnej.
Trafne więc dostrzeżenie nie tylko pojedynczych objawów, ale i zespołów ułatwia ukierunkowanie rozumowania zmierzającego do ustalenia rozpoznania.
A ot nazwy kilku innych zespołów psychopatologicznych: depresyjny, paranoidalny, psychoorganiczny, majaczeniowy.
Te i inne zespoły omówiono dokładniej w końcowej części rozdziału.
Czasem zamiast określenia, zespół”, w tym samym znaczeniu, używa się określenia, stan”, np.stan pomroczny w znaczeniu zespołu pomrocznego.
Powyższa krótka charakterystyka, objawu”oraz, zespołu”wymaga pewnego uzupełnienia.
Otóż można spotkać się z jeszcze jednym określeniem, mianowicie z tzw.symptornokompleksem (Sympromenkomplex) .
Mimo iż w tej nazwie występuje słowo, kompleks” (czmmexio-połączenie, związek) , , symptomokompleks”jest pojęciem bardziej zbliżonym do objawów niż do zespołów.
Na przykład niepokój psychoruchowy, który bywa zaliczany do “symptomokompleksów”, jest tylko jednym z klinicznych przejawów różnych zespołów, m in.zespołu majaczeniowego.
Przysrając na pewne uproszczenie, ale zarazem licząc się z właściwościami różnych zaburzeń stanu psychicznego, będziemy w dalszym tekście wyróżniać jedynie zespoły (syndrzmma) i objawy (symmzmma) , rezygnując z terminu, symptomokompleks”lub traktując go jako nazwę o znaczeniu zbliżonym do objawu Pojęcie wymiaru i proporcji w psychopatologii.
O potrzebie właściwego posługiwania się nazwami poszczególnych objawów wspomniano powyżej.
Każda dziedzina medycyny klinicznej jest związana z nauką o objawach.
Trudno wyobrazić sobie praktyczną działalność lekarza internisty (czy innego specjalisty) bez znajomości tej nauki.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół psychopatologiczny
 • zaburzenia zachowania bpsd
 • zespoły psychopatologiczne
 • bpsd zaburzenia zachowania
 • pojecie BPSD
 • zaburzenia zachowania BPSD to pojęcie stosowane w opisie zespołów
 • zaburzenia BPSD TO POJECIE STOSOWANE w opisie zespołów
 • objawy psychopatologiczne definicja
 • objawy pojecie
 • zaburzenia zachowania BPSD dotyczy
 • co to znaczy psychoorganiczny
 • zachowania psychopatologiczne
 • bpsd znaczenie
 • zespoly psychopatologiczne
 • psychopatologiczne zespoły objawy
 • syndrom psychopatologiczny pdf
 • podstawowe zespoły i objawy psychopatologiczne
 • pojęcie objawu i zespołu
 • zaburzenia zachowania -bpsd- to pojęcia stosowane w opisie zespołów
 • zaburzenia zachowania bpbd
 • zaburzenia zachowania BPSD to pojęcie
 • zaburzenia zachowania to pojęcie stosowane w opisie zespołów
 • zachowanie psychopatologiczne
 • zespol psychopatologiczny
 • objawy a zespoł psychopatologiczny
 • BPSD
 • bpsd stosowane w zespole
 • bpsd to zespół
 • bpsd zaburzenia zachowania to pojęcie stosowane w opisie zespołów
 • bpsd zespole
 • cechy psychopatologiczne
 • co to znaczy słowo przejawy
 • objawów zaburzeń psychicznych bpsd
 • pojecie objawu
 • objawy a zespoły psychopatologiczne
 • objawy psychopatologiczne
 • objawy psychopatologiczny
 • podstawowe objawy psychopatologiczne
 • podstawowe zespoly psychopatologiczne
 • bez cech zepołu psychopatologicznego
 • podstawowe zespoły psychopatologiczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Ostre kryzysy w rodzinie mogą być leczone za pomocą interwencji kryzysowej.
Mechanizmy działania i klasyfikacja leków przeeiwdepresyjnych.
Leki przeciwdepresyjne.
Interakcje.
POMOC OSOBOM W ŻAŁOBIE.
Zatrucia.
Działania niepożądane i powikłania.
Przeciwwskazania.
RODZINA A PROCES ŻAŁOBY
Wskazania i zasady postępowania leczniczego.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna