Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne. | Psychologia kliniczna

Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne.

W pojawieniu się zaburzeń psychicznych istotną rolę mogą odgrywać zmiany w czynności mózgu pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych.
Do tych czynników należą różne stany chorobowe samego mózgu (nazywane niekiedy.czynnikami organicznymi) , inne choroby somatyczne, jak również zmiany spowodowane działaniem substancji chemicznych-środków psychoaktywnych, leków, substancji toksycznych.
O charakterze zaburzeń psychicznych może decydować lokalizacja powstałych zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz dynamika ich przebiegu.
Reakcją mózgu na nagłe zadziałanie czynnika patogennego o znacznym nasileniu jest zespół jakościowych zaburzeń świadomości.
Może on wystąpić w przebiegu chorób mózgu, takich jak np.padaczka, uraz mózgu czy neuroinfekja.
Najczęstsze przyczyny, pozamózgowe”takiego zespołu to ostre zaburzenia endokrynne, ostra niewydolność krążenia lub niedotlenienie, ostre infekcje, zaburzenia elektrolitowe czy stany pooperacyjne, jak również następstwa działania substancji psychoaktywnych (np.odstawienie alkoholu) , leków (np.środków amycholinergicznych) czy innych toksyn (np.tlenku węgla) .
Do wytworzenia się zespołu nępiennego dochodzi na skutek długotrwałego działania czynników patogennych na mózg.
Najczęstszą przyczyną takiego zespołu jest choroba Alzheimera, w dalszej kolejności otępienie naczyniowe, przewlekłe zatrucia (np.alkoholem) , guzy mózgu, stany po urazach mózgu, choroby neurodegeneracyjne, zakażenia c u n. (np.wirusem HIV) , niedobory odżywcze, zaburzenia metaboliczne czy przewlekle choroby immunologiczne.
Występowanie zespołów psychopatologicznych z symptomami podobnymi duobjawów schizofrenii czy chorób afektywnych może mieć miejsce przy lokalizacji procesu chorobowego lub przy działaniu czynnika patogennego w obrębie płata czołowego, płata skroniowego oraz struktur układu limbicznego.
Zespoły te mogą występować również w wyniku zmian funkcji neuroprzekażników pod wpływem czynników patogennych, podobnych do zmian występujących w tych chorobach psychicznych.
Zespoły psychotyczne (omamowe lubi urojeniowe) mogą powstawać w przebiegu chorób mózgu, szczególnie w padaczce płata skroniowego, guzach, urazach, zmianach naczyniowych, w niektórych chorobach somatycznych (AIDS, porfiria, toczeń) oraz pod wpływem działania substancji, takich jak np.amfetamina czy środki halucynogenne.
Przyczyną zespołów afektywnych u symptomatologii dwubiegunowej bywają choroby neurologiczne (padaczka, choroba Hunringtona, infekcje mózgowe) i endokrynologiczne (choroba Cushmga, zaburzenia tarczycy) .
Z występowaniem depresji związana jest duża grupa chorób zarówno mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby naczyń) , jak i innych chorób somatycznych (zapalnych, infekcyjnych, nowotworowych) .
Stany depresyjne mogą powstawać również w wyniku stosowania wielu różnych leków.
Są w głównie leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, hormonalne, neuroleptyczne i nasenne.
Niektóre leki i substancje mogą wyzwalać stan maniakalny: są to m 3 n.amfetaminy, kortykosteroidy, izoniazydi lewodupa.
Zespoły lękowe mogą ujawniać się w stanach chorobowych cechujących się zwiększoną aktywnością układu adrenergicznegc, takich jak częstoskurcz napadowy, guz chromochłonny nadnerczy, hipoglikemia, hipokalcemia, niedotlenienie, a także pod wpływem środków chemicznych i farmakologicznych, np.w zatruciu środkami sympatykomimetycznymi, przy nadużywaniu kofeiny czy po odstawieniu leków uspokajających.
W ostatnich latach uzyskano również dowody na istnienie zmian organicznych i somatycznych w schizofrenii, chorobach afektywnych oraz innych “pierwotnych”zaburzeniach psychicznych.
W schizofrenii, którą obecnie uważa się za chorobę związaną z zaburzeniem rozwoju o u n., stwierdzono cechy mniejszej aktywności metabolicznej płatów czołowych oraz mniejsze rozmiary struktur układu limbicznego.
Badania neuropsychologiczne wskazują w tej chorobie na deficyt czynności płata czołowego, a badania neurofizjologiczne-na zaburzenia ruchów oczu.
Jako przyczyny tych zmian, obok predyspozycji genetycznej, wymienia się infekcję wirusową i reakcję autoimmunologiczną w ciąży, uraz okołoporodowy oraz nieprawidłową apoptozę komórek mózgowych w 10, -20.roku życia.
W patogenezie chorób afektywnych przyjmuje się istotny udział czynników neuroendokrynologicznych, z których najważniejszym jest nieprawidłowa regulacja czynności osi stresowej.
Na związek chorób afektywnych z czynnikami neuroendokrynnymi wskazuje częstsze występowanie tych zaburzeń w okresach zmian hormonalnych (okres poporodowy, menopauza) oraz nieprawidłowe wyniki testów neurohormonalnych (test deksametazonowy, test CRH, test z tyreoliberyną) .
W zespole nauęctw istnieją wykładniki dysfunkcji czynności jąder podstawy i ich połączeń z korą mózgową.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • niedotlenienie mzgu
 • Paty mzgu
 • zmiany chemiczne w mózgu
 • choroby psychiczne zmiany w mózgu
 • niedotlenienie mozgu a zmiany
 • choroby neurodegeneracyjne mózgu depresja
 • test deksametazonowy
 • niedotlenienie mózgu a choroby psychiczne
 • niedotlenienie mózgu zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
 • niedotlenienie mózgu objawy psychiczne
 • toksyczne zmiany w mózgu
 • niedotlenienie mózgu a zaburzenia psychiczne
 • 3 substancje w mózgu do wytworzenia motywacji
 • zmiany w mózgu przy zaburzeniach lękowych
 • zaburzenia psychiatryczne przy niedotlenieniu mozgu
 • resuscytacjanieodwracalne zminy w mózgu
 • stany psychotyczne w guzach mózgu
 • zmiany chemiczne biologiczne w mózgu
 • oun zespół organiczny po niedotlenieniu mozgu
 • organiczne zmiany w mózgu w chorobie psychicznej
 • odwodnienie a zmiany w czynności mózgu
 • oddziaływanie czynników patogennych powoduje
 • niedotlenienie mózgu ze stanami lękowymi
 • niedotlenienie mózgu zmiany organiczne
 • niedotlwnienie mozgu choroba psychiczna
 • niedotlenienie platow czolowych mozgu
 • niedotlenienie zmiany w mózgu
 • niedotlenienie płata czołowego
 • niedotlenienie zaburzenia psychiczne
 • niedotlenienie zaburzenia psychiatryczne
 • niedotlenienie płata mózgu
 • guz chromochłonny a padaczka
 • choroba alzheimera zaburzenia psychiczne
 • choroba psychiczna a zmiany w mózgu
 • choroba psychiczna niedotlenienie
 • choroby neurodegeneracyjne i psychiczne
 • choroby neurodegeneracyjne psychologia
 • choroby psychiczne oun
 • choroby psychiczne plat skroniowy mozgu
 • choroby psychiczne zmiany somatyczne
 • zmiany w stanie psychicznym i zachowaniu pod wpływem guzów mózgu
 • guz zmiany w psychice
 • jak wplywa niedotlenienie na mozg
 • jakie zmiany mogą powstawać pod wpływem alkoholu w mózgu
 • Leki stosowane w niedotlenieniu mózgu
 • następstwa niedotlenia a choroby psychiczne
 • niedokrwienie mózgu zmiany psychiczne
 • niedotlenienie mózgu a psychika
 • niedotlenienie mózgu a zaburzenia psychiatryczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych.
Epidemiologia.
Definicja otępienia.
Zaburzenia psychiczne na tle organicznym.
Prekursorem kierunku kliniczna-nozologicznego w psychiatrii był W. Cullen (1712-17901, zwany ojcem patologii nerwowej,
Ryzyko powikłań zwiększa się w przypadku długotrwałego blokowania centrum katalitycznego enzymu
Natomiast u chorych na schizofrenię stwierdzano częściej podwyższone stężenia lgA, lgG i lgM.
Klorgilina-selektywny inhibitor MAO-A, zwiększa syntezę NAT i uwalnia MSH.
Wtedy to dostrzeżono w osobie z zaburzeniami psychicznymi człowieka chorego.
Moderujący wpływ na wydzielanie tego hormonu mają neuroprzekażniki Ach, DA, 5-HT i GABA.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 20, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna