Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości. | Psychologia kliniczna

Praca nad formowaniem dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.

1. Przykłady dojrzałych modeli, dobrze przystosowanych osobowości.

Współcześnie istnieje dziesiątki różnych modeli dojrzałej, zdrowej, dobrze przystosowanej osobowości. Większość z nich zgodna jest co do tego, że zdrowa osobowość oznacza :

– akceptowanie siebie takim, jakim się jest, godzenie się z własnymi brakami i ułomnościami, godzenie się z tym że nie jest się takim jak najbardziej prestiżowe postaci społeczeństwa, w którym się żyje,
– spontaniczność reagowania, poczucie humoru, “świeżość spojrzenia”,
– poczucie więzi i wspólnoty z ludźmi, zdolność do nawiązywania bliższych związków z ludźmi : przyjaźni, miłości,
– autonomia działania, zdolność oporu wobec niewłaściwych pod względem etycznym czy światopoglądowym nacisków innych ludzi, sytuacji życiowych,
– zdolność zaspakajania podstawowych potrzeb psychicznych bez poczucia winy, cieszenie się drobnymi radościami życia,
– wgląd w siebie, posiadanie skrystalizowanej filozofii życiowej,
– zdolność do praktycznego działania, radzenia sobie z codziennymi problemami życia.

Allport wymienia trzy grupy właściwości składających się na dojrzałą osobowość :
1. Posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu siebie,
2. Nabywanie obiektywnych postaw wobec siebie, wyrażających się w umiejętności wglądu w siebie, w znajomości siebie i poczuciu humoru,
3. Posiadanie własnego, skrystalizowanego światopoglądu.

Maslow pisze, że człowiek dojrzały to taki, który ujawnia poczucie bezpieczeństwa, czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje i jest przekonany, że grupa, w której żyje, akceptuje jego osobowość i działanie. W stosunkach z ludźmi zachowuje się naturalnie i reaguje spontanicznie. Jest odprężony, wolny od obronnej “drażliwości”, nie jest agresywny, umie się szczerze i naturalnie śmiać. Posiada realistyczny obraz siebie. Jego skala wartości i normy moralne są stabilne.

2. Kreutza metoda formowania osobowości.

Kształcenie charakteru rozumie Kreutz jako nabywanie umiejętności wpływania na swoje przyszłe postępowanie.
Metoda formowania charakteru proponowana przez niego opiera się na n/w zasadach :

a) nie możemy wykonywać żadnej czynności dowolnej, jeśli nie pomyślimy o tym co
chcemy czy zamierzamy robić, jakoś sobie nie wyobrazimy tego czy okoliczności
z tym związanych,
b) z rzeczy przychodzących na myśl robi się te, które dla człowieka są pociągające,
wartościowe.

W pracy nad formowaniem charakteru trzeba powtarzać pewne czynności stale i systematycznie, aby powstały odpowiednie przyzwyczajenia i nawyki, które mogą na całe życie ułatwić pewne sposoby postępowania. Należy formować pożądane zachowania ( zalety ) i otamowywać niepożądane ( wady ). Główną techniką jest w tej metodzie trzeźwe namyślanie się nad swoim postępowaniem, analiza swojego zachowania, rozmyślanie nad swoim zachowaniem i przewidywanie go.

3. Psychocybernetyka Maxwella Maltza jako metoda formowania pozytywnego
obrazu siebie.

Założeniem tej metody jest przekonanie, że możemy zmieniać nasze mniemanie o sobie,
nasz obraz siebie, tak jak zmienia się program w komputerze.
Maltz zaleca trzy grupy zabiegów :

1. regeneracyjne oddziaływanie na obraz siebie ( wprowadzenie się w stan relaksu ),
2. budowanie wzorów optymalnego, skutecznego działania ( działamy skutecznie nie dlatego, że bardzo czegoś chcemy lub nie, ale dlatego, że umiemy bądź nie umiemy ujrzeć naszego sposobu działania w wyobraźni, nie umiemy sobie wyobrazić naszego działania ),
3. ochrona pozytywnego obrazu siebie ( usuwanie ze świadomości pesymistycznych myśli dotyczących siebie i własnego działania oraz negatywnych ocen samego siebie. Ważne przy tym jest nie tyle to czy uda nam się takie myśli usunąć z głowy, ale podjęcie wysiłku aby takie myśli usuwać. Powtarzające się wysiłki budują skuteczną barierę przed inwazjami niszczących energię myśli i obrazów. Nie pozwalamy na zalew naszej świadomości przez pesymistyczną, intelektualną i uczuciową tandetę ).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • wgląd w siebie psychologia
 • osobowosc dojrzała
 • osobowosc dojrzala
 • osobowosc dobrze przystosowana
 • dojrzała osobowość
 • realistyczny obraz siebie maslow
 • formowanie osobowosci jest jednorazowe
 • formowanie osobowości
 • formowanie psychologia
 • osobowosc dobrze przystosowana do rodziny
 • Osobowosc dobrze przystosowanacoto
 • osobowosc dojrzala przyklady
 • formowanie charakteru
 • osobowość dojrzała maslov
 • osobowość dojrzała maslow
 • praca nad osobowością
 • przyklady osobowosci dojrzalej
 • dojrzała osobowość psychologia
 • allport zdrowie psychiczne
 •  metoda formowania pozytywnego obrazu siebie maxwella maltza
 •  metoda formowania pozytywnego obrazu siebie maxwella maltza cele

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.
Planowanie.
Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.
Pmela (będzie o nim jeszcze mowa) .
Przejdźmy teraz do omówienia wspomnianych zachowań terapeutycznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna