Stres biologiczny i psychologiczny | Psychologia kliniczna

Stres biologiczny i psychologiczny

Pionierem tematu, pojęcia stres był fizjolog W. Cannon, twórca Teorii Homeostazy. Opisywał reakcje człowieka na stres, fizjologiczny mechanizm adaptacji do stresu. Cannon nie używał określenia stres a: napięcie, zaburzenia. Jego teoria zakłada, że ustrój może prawidłowo funkcjonować tylko w takich granicach oddziaływania stresu, w jakich jest zdolny do szybkiej adaptacji. Rozwinięciem tej teorii w fizjologii jest teoria przystosowania.
H. Selye zwrócił uwagę, że w każdej chorobie oprócz objawów specyficznych można wyodrębnić syndrom objawów nie specyficznych wspólny dla wszystkich chorób. Owo zjawisko nazwał Ogólnym Syndromem Adaptacji w skrócie GAS lub odpowiedzią na stres.
Odpowiedź na stres rozwija się w trzech stadiach:
· Reakcja alarmowa (mobilizuje siły obronne)
§ faza szoku (bezpośrednia reakcja na działanie czynnika szkodliwego, intensywne pobudzenie organizmu)
§ faza przeciwdziałania szokowi (reakcje obronne, zmiany w funkcjach fizjologicznych)
· Stadium odporności (względna adaptacja organizmu)
· Stadium wyczerpania (utrata zdolności obronnych, rozlegurowanie funkcji fizjologicznych, nawet śmierć)
Sely wyrażnie odróżniał w stresie dwa aspekty:
? fizjologiczny (związany z fizyczną charakterystyką bodźca stresowego np. jego siła, intensywność)
? psychologiczny (związany z treściową charakterystyką bodźca)
Zarówno niedobór bodźców (deprywacja sensoryczna) jak i nadmiar (przeciążenie stymulacyjne) mają charakter stresowy.
Salye wprowadza rozróżnienie na stres dobry – tzw. eustres i stres zły – tzw. dystres. Eustres mimo chwilowego dyskomfortu prowadzi do rozwoju osobowości, motywuje do wysiłku. Dystres dezorganizuje działanie.
Spiegel był współtwórcą Psychosomatycznej Koncepcji Stresu. Mówi ona o istnieniu zależności między czynnikami emocjonalnymi o wystarczająco dużej intensywności i odpowiednio długim czasem trwania a początkiem choroby psychosomatycznej. Psychosomatyka odnosi się do niektórych, tzw. chorób cywilizacyjnych: nadciśnienia tętniczego, zawałów, wrzodów żołądka, wrzodów dwunastnicy, łysienia plackowatego itp.
Prekursorem psychologicznych teorii stresu była Teoria Frustracji S. Rosenzweiga. Fristracja jest reakcją człowieka na sytuację w której na drodze do realizacji celu pojawia się przeszkoda.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • stres biologiczny i psychologiczny
 • stres biologiczny i psychiczny
 • stres psychiczny i biologiczny
 • stres psychologiczny i biologiczny
 • stres zawodowy model biologiczny i psychologiczny
 • biologiczne i psychiczne reakcje stresowe
 • zależność między stresem biologicznym a psychologicznym
 • stres zawodowy- model biologiczny i psychologiczny
 • stresbiologiczny a psychologiczny
 • zależność między stresem a chorobą
 • stres biologiczny psychologiczny
 • stres biologiczny i psychologiczny reakcje ludzi
 • stres biologiczny artykuły
 • stres biologiczny a stres psychologiczny
 • BIOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE REAKCJE NA STRES
 • deprywacja sensoryczna a artykuły charaktery
 • model biologiczny stresu selye
 • psychologia homeostaza cannon
 • psychologia stres biologiczny
 • reakcja na stres psychiczny i biologiczny
 • sely psychosomatyka
 • stres biologiczny a psychiczny
 • stres biologiczny a psychologiczny
 • biologiczne aspekty stresu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Znajduje bardzo wiele dowodów na to, że prześladowcy są zorganizowani,
Kryteria diagnostyczne:
Układ sercowo-naczyniowy
Obraz kliniczny.
Etiologia i patogeneza.
Epidemiologia.
Funkcje życiowe oddychania.
Reakcja paranoiczna może zostać zaklasyfikowana dc grupy.
Paranoja i reakcje.
Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne(schizotypowe schizofreniopodobne).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna